Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeEvropské granty a dotace

Evropské granty a dotace

Aktuální informace:

4. 10. 2010

Seminář pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - problematika veřejných zakázek

Dne 5. 11. 2010 pořádá Odbor grantů a dotací Krajského úřadu Královéhradeckého kraje seminář týkající se zadávání veřejných zakázek. Seminář je určen pro příjemce z OP VK, kteří realizují projekty v rámci jednotlivých výzev k předkládání projektových žádostí, vyhlášených Královéhradeckým krajem.

Publikoval: Petra Hnátová

Celý článek

1. 9. 2010

Nová verze Příručky pro žadatele OPPS ČR - Polsko 2007-2013

Do sekce "Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013 - informace Řídícího orgánu a správce Fondu mikroprojektů" byla umístěna verze č. 4 Příručky pro žadatele včetně příloh. Příručka vstoupila v platnost dne 1.9.2010.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

21. 7. 2010

KUKS - GRANÁTOVÉ JABLKO

Projekt KUKS – GRANÁTOVÉ JABLKO si klade za cíl oživit dnes nevyužívané a do značné míry zchátralé části hospitalu. Záměrem projektu je rozvíjet v obnovených prostorách nové aktivity, které budou mít vazbu nejen na původní funkce hospitalu, ale budou vycházet i z faktu, že se jedná o špičkovou evropskou památku.

Publikoval: Národní památkový ústav

Celý článek

Kuks

7. 7. 2010

Mikroprojekty schválené na 5. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

Dne 29. června 2010 se konalo 5. zasedaní Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česka republika - Polská republika 2007-2013. Na tomto výboru bylo schváleno 38 mikroprojektů v celkovém objemu dotace 686 278 EUR, z toho 29 mikroprojektů v objemu dotace 481 019 EUR (cca 12,5 mil. Kč) bylo předloženo žadateli z Královéhradeckého kraje.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

2. 7. 2010

Výsledek Výzvy č. 3, prioritní osa 1

Do sekce Výzvy byl umístěn výsledek 3. výzvy k předkládání žádostí v oblastech podpory 1.1, 1.2, 1.3. Seznam grantových projektů OP VK byl Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje schválen dne 17. 6. 2010 .

Publikoval: Petra Hnátová

Celý článek

3. 6. 2010

V OPPS ČR - Polsko 2007-2013 bylo schváleno dalších 18 projektů s účastí subjektů z Královéhradeckého kraje

V Operačním programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013 bylo koncem dubna 2010 schváleno ke spolufinancování dalších 18 projektů, na kterých se podílí nějaká instituce či organizace z Královéhradeckého kraje. Jednalo se o projekty, které byly předloženy žadateli k hodnocení do 20. listopadu 2009. Z Evropského fondu pro regionální rozvoj přijde na tyto společné česko-polské projekty, realizované českými subjekty z Královéhradeckého kraje a jejich polskými partnery převážně z Dolnoslezského vojvodství, více než 400 miliónů Kč.

Podrobné informace naleznete v sekci "OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko", seznam konkrétních schválených projektů naleznete v sekci "Seznamy podpořených projektů (2007 - 2013)".

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

20. 5. 2010

Projekt EU peníze školám odstartován

MŠMT dne 18. 5. 2010 vyhlásilo výzvu v oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, známou také pod názvem EU peníze školám. Výzva je realizována v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) a jejím cílem je zjednodušit mimopražským základním školám získávání evropských dotací.

Publikoval: Petra Hnátová

Celý článek

17. 5. 2010

Víkend partnerských měst Hradce Králové a Walbrzychu

Ve dnech 21.-23. května 2010 se v Hradci Králové uskuteční víkend partnerských měst Hradce Králové a Walbrzychu, spolufinancovaný z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 2007-2013. Jednotlivé aktivity se budou odehrávat v Jiráskových sadech, letním kině Širák, Šrámkově statku v Pileticích apod. Vstup na všechny akce je zdarma. Program a další podrobné informace o projektu naleznete na webových stránkách http://www.walbrzych-hradec.eu.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

7. 5. 2010

Vyhlášení 9. ročníku grantového řízení Nadace O2 pro rok 2010

Nadace O2 vyhlašuje 9. ročník programu Regionálních grantů, ve kterém rozdělí 10 milionů korun mezi nestátní neziskové organizace podporující děti a mládež z celé České republiky. Vybrané projekty budou v každém z osmi regionů podpořeny částkou 1,25 milionu korun.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

21. 4. 2010

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí do OP VK - oblast podpory 3.2

Královéhradecký kraj vyhlašuje dne 21. 4. 2010 druhou kolovou výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání.

Publikoval: Petra Hnátová

Celý článek