Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeEvropské granty a dotace

Evropské granty a dotace

Aktuální informace:

6. 9. 2011

Na výroční akci OPPS ČR - Polsko 2007-2013 budou představeny úspěchy česko-polské spolupráce

Nejvyšší české i polské hory Krkonoše se ve dnech 13.-14. září 2011 stanou místem setkání veřejnosti a osob zapojených do implementace Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013. Jednotlivé aktivity se budou konat na území Libereckého kraje, Královéhradeckého kraje a Dolnoslezského vojvodství. Cílem výroční akce je seznámit účastníky s dosavadními úspěchy programu a naznačit, jakým směrem se bude dále ubírat.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

1. 9. 2011

Nový metodický pokyn k Příručce pro příjemce OPPS ČR - Polsko 2007-2013

V sekci česko-polského přeshraničního programu "Informace Řídícího orgánu (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR) a správce Fondu mikroprojektů (Euroregion Glacensis)" byl zveřejněn nový metodický pokyn Řídícího orgánu OPPS ČR - Polsko 2007-2013 č. 1, týkající se aktuální verze Příručky pro příjemce.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

31. 8. 2011

Mikroprojekty schválené na 7. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

Dne 28. června 2011 se konalo v pořadí 7. zasedaní Euroregionálního řídícího výboru (EŘV) Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česka Republika - Polská republika 2007-2013. Na tomto výboru bylo schváleno 27 mikroprojektů v objemu dotace 463 450 EUR, z toho 23 mikroprojektů v objemu dotace 395 225 EUR předložili žadatelé z Královéhradeckého kraje. V rámci Fondu mikroprojektů bylo doposud schváleno již 196 mikroprojektů, kde žadatelem byl subjekt z Královéhradeckého kraje. Úhrnný objem dotace přidělené těmto mikroprojektům dosáhl částky 3 432 598 EUR, tj. více než 84 mil. Kč.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

23. 6. 2011

Výsledek Výzvy č. 4, prioritní osa 1

Do sekce Výzvy byl umístěn výsledek 3. výzvy k předkládání žádostí v oblastech podpory 1.1, 1.2, 1.3. Seznam grantových projektů OP VK byl Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje schválen dne 16. 6. 2011 .

Publikoval: Petra Hnátová

Celý článek

17. 6. 2011

Z norských fondů přiteče do Česka přes tři miliardy korun

Česká republika získá z tzv. norských fondů v pětiletém období končícím v roce 2014 celkem 131,8 miliónu eur (asi 3,2 miliardy korun). Memorandum o porozumění pro finanční mechanismy Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norska pro období 2009 až 2014 podepsali náměstek ministra financí Tomáš Zídek a zástupci Norska a Lichtenštejnska. Další informace naleznete na webových stránkách http://www.novinky.cz/ekonomika/236486-z-norskych-fondu-pritece-do-ceska-pres-tri-miliardy-korun.html.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

6. 6. 2011

Vyhlášení 3. výzvy k předkládání žádostí do OP VK - oblasti podpory 3.2

Královéhradecký kraj vyhlašuje dne 6. 6. 2011 třetí kolovou výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu globálním grantu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání.

Publikoval: Petra Hnátová

Celý článek

23. 5. 2011

Seminář pro žadatele o finanční podpory z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - třetí výzva v prioritní ose 3, oblasti podpory 3.2

Ve dnech 6. 6. 2011, 15. 6. 2011 a 29. 6. 2011 pořádá Odbor grantů a dotací Krajského úřadu Královéhradeckého kraje seminář pro žadatele ke třetí výzvě OP VK, oblast podpory 3.2.

Publikoval: Petra Hnátová

Celý článek

17. 5. 2011

Prodloužení konzultací

Osobní konzultace k výzvě OP VK vyhlášené dne 18. 4. 2011 byly prodlouženy až do 27. 5. 2011.

Publikoval: Petra Hnátová

Celý článek

18. 4. 2011

Vyhlášení 1. výzev k předkládání žádostí do OP VK - druhé globální granty v oblasti podpory 1.1, 1.2, 1.3

Královéhradecký kraj vyhlašuje dne 18. 4. 2011 první kolovou výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v druhých globálních grantech z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

Publikoval: Petra Hnátová

Celý článek

14. 3. 2011

Společný konzultační den pro potenciální žadatele v rámci OPPS Česká republika - Polská republika 2007-2013

Dne 5. dubna 2011 pořádá Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát ve spolupráci s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje společný konzultační den zaměřený na potenciální žadatele v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013. Konzultační den je určen široké veřejnosti k získání potřebných informací pro zpracování projektové žádosti. Konzultační den se bude konat od 10:00 hod. v sídle Královéhradeckého kraje (Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové), zasedací místnosti P1.411 a P1.412.

Informace o registraci a další podrobnější údaje naleznete v pozvánce na konzultační den, která je umístěna v sekci "OP Přeshraniční spolupráce ČR-Polsko - Informace Regionálního subjektu". Registrace je možná v období od 28. 3. do 4. 4. 2011 vždy mezi 8:30 - 16:00 hod.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek