Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeEvropské granty a dotace

Evropské granty a dotace

Aktuální informace:

3. 9. 2012

Chcete zjistit, jaké máte možnosti získání dotace pro svou obec?

Chcete se dozvědět, jaké projekty lze financovat ze strukturálních fondů či komunitárních programů EU? Jaké další možnosti podpory Vám nabízí tzv. Norské fondy nebo Program švýcarsko-české spolupráce? To jsou hlavní témata semináře "Dotace pro obce", který se koná v úterý 25. září 2012 v Regiocentru Nový pivovar v Hradci Králové. Seminář je určen jak pro zástupce obcí, tak i pro další zájemce.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

3. 8. 2012

Silničáři do konce září opraví most v Bartošovicích

Silničáři do konce letošního září opraví most v Bartošovicích v Orlických Horách. Rekonstrukce bude stát jeden milion korun. Finance na tento projekt se podařilo Královéhradeckému kraji získat z Evropské unie v rámci OPPS ČR - Polsko 2007-2013.

Jde o další z projektů, které zajistí dopravní dostupnost a obslužnost hraničních přechodových míst v česko-polské příhraniční oblasti. Mezi jiné podobné projekty patřila například nedávno dokončená rekonstrukce silnice k hraničnímu přechodu Olešnice – Lewin Klodski za téměř 46 milionů korun. Rekonstrukce silně narušené spodní stavby mostu v Bartošovicích je součástí mikroprojektu „Schengenský prostor po 5 letech“. Silničáři zde zpevní krajní opěry, vybudují nová mostní křídla a provedou další údržbu spodní stavby mostu. Na nábřežních zdech vzniknou nové ztužující železobetonové římsy. Silniční provoz zůstane i v průběhu stavby zachován, řidiči budou muset počítat pouze s jeho místní úpravou. Kompletní dokončení stavby se předpokládá koncem letošního září.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

13. 4. 2012

Vyhlášení 4. výzvy k předkládání žádostí do OP VK - oblast podpory 3.2

Královéhradecký kraj vyhlašuje dne 16. 4. 2012 čtvrtou kolovou výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání.

Publikoval: Petra Hnátová

Celý článek

10. 4. 2012

Seminář pro žadatele o finanční podpory z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - čtvrtá výzva v oblasti podpory 3.2

Ve dnech 18. 4. a 3. 5. 2012 pořádá Odbor grantů a dotací Krajského úřadu Královéhradeckého kraje seminář pro žadatele ke čtvrté výzvě OP VK, oblasti podpory 3.2.

Publikoval: Petra Hnátová

Celý článek

22. 3. 2012

Seminář a konzultační den pro žadatele do Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013

Krajský úřad Královéhradeckého kraje ve spolupráci se Společným technickým sekretariátem Olomouc pořádá ve dnech 19.-20. dubna 2012 seminář a konzultační den pro žadatele do Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013.

Bližší informace naleznete ne webu Královéhradeckého kraje - viz http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/evropska-unie-ehp/eu-spoluprace-cr-pl/spoluprace-na-krajske-urovni-21785/ nebo na oficiálních stránkách česko-polského přeshraničního programu - viz http://www.cz-pl.eu/workshopy-a-konzultacni-dny.html.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

22. 3. 2012

Soutěž o nejinspirativnější česko-polský přeshraniční projekt

Společný technický sekretariát Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – Polsko 2007-2013 vyhlásil soutěž o nejinspirativnější česko-polský přeshraniční projekt, jehož realizace byla ukončena nejpozději v roce 2011. Cílem soutěže je seznámit širokou veřejnost se zajímavými projekty, doposud realizovanými v rámci česko-polského přeshraničního programu.

Bližší informace - viz http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality/soutez-o-nejinspirativnejsi-cesko-polsky-preshranicni-projekt-51426/.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

12. 3. 2012

Vyhlášení 2. výzev k předkládání žádostí do OP VK - oblasti podpory 1.1, 1.2, 1.3

Královéhradecký kraj vyhlašuje dne 12. 3. 2012 druhou kolovou výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci druhých globálních grantů z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 1.3 Podpora nabídky dalšího vzdělávání.

Publikoval: Petra Hnátová

Celý článek

27. 2. 2012

Seminář pro žadatele o finanční podpory z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - druhá výzva v prioritní ose 1, oblasti podpory 1.1, 1.2, 1.3

Ve dnech 14. 3. a 21. 3. 2012 pořádá Odbor grantů a dotací Krajského úřadu Královéhradeckého kraje seminář pro žadatele ke druhé výzvě OP VK, oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3.

Publikoval: Petra Hnátová

Celý článek

7. 2. 2012

Školení pro žadatele Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis, správce Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis, pořádá dne 14. února 2012 od 9:00 hod. školení pro žadatele. Školení se bude konat ve velkém salónku hotelu Panorama v Rychnově nad Kněžnou, Masarykova 941.

Pozvánku, přihlášku i další informace týkající se školení naleznete přímo na webových stránkách Euroregionu Glacensis - www.euro-glacensis.cz (aktuality v levém sloupci).

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

14. 12. 2011

Výsledky 1. výzvy z 2. globálních grantů Prioritní osy 1 a 3. výzvy z oblasti podpory 3.2

V sekci Výzvy byly zveřejněny Seznamy grantových projektů OP VK schválených k realizaci v rámci první výzvy druhého globálního grantu oblastí podpory 1.1, 1.2 a 1.3 a třetí výzvy v oblasti podpory 3.2.

Publikoval: Petra Hnátová

Celý článek