Evropská unie, EHP, granty a dotace - aktuální informace

9.7.2009

Seminář pro žadatele OP VK - oblast podpory 3.2

Odbor grantů a dotací si Vás dovoluje pozvat na Seminář pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání.

9.7.2009

Venkov dostane z EU více peněz

Hradecký deník, úterý 7. července 2009: Podnikatelé na venkově dostanou z fondů EU více peněz, než se původně předpokládalo. Ministerstvo zemědělství totiž v souladu s Evropskou unií krátce před víkendem rozhodlo o zvýšení finančních prostředků v takzvaném Programu rozvoje venkova o dalších 35 milionů eur (více než 900 milionů korun).

2.3.2009

Zpráva pro žadatele o finanční podporu z OP VK

V návaznosti na skutečnost, že dne 5. března 2009 vstoupí v účinnost zákon č. 49/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, bychom Vás rádi informovali, že pro realizaci projektů OP VK je zásadní bod č. 12, který za §32 vkládá nový §32a Spolupráce škol a školských zařízení, který definuje finanční partnerství v projektech financovaných z OP VK (viz. odst. 1). Dále však stanovuje podmínku (odst. 5), že partnerství právnické osoby musí být doprovázeno doložkou osvědčující souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o partnerství.