Evropská unie, EHP, granty a dotace - aktuální informace

29.1.2010

Blíží se termín pro ukončení sběru projektových žádostí do OP Meziregionální spolupráce INTERREG IV C

Dne 9.12.2009 byla ve švédském Göteborgu vyhlášena 3. výzva pro předkládání projektových žádostí do Operačního programu Meziregionální spolupráce INTERREG IV C. V rámci této výzvy je možné předkládat žádosti týkající se kapitalizačních projektů. Výzva potrvá do 5.3.2010. Více informací naleznete v sekci "OP Meziregionální spolupráce INTERREG IV C".

18.1.2010

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí do OP VK - oblasti podpory 1.1, 1.2, 1.3

Královéhradecký kraj vyhlašuje dne 18. 1. 2009 kolovou výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání, 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků a 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

7.1.2010

4,5 miliardy přidělí Ministerstvo školství základním školám

Během následujících tří let budou moci základní školy zažádat o 4,5 miliardy korun z prostředků Evropské unie. Projekt s názvem „EU peníze školám“ by měl umožnit všem základním školám podat projekty se sníženými nároky na administrativu a získat tak přibližně 5 000 Kč na jednoho žáka.

17.12.2009

Výsledek Výzvy č. 01, oblast podpory 3.2

Do sekce Výzvy byl umístěn výsledek 1. výzvy k předkládání žádostí v oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání. Seznam grantových projektů OP VK byl Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje schválen dne 2. 12. 2009 .

9.7.2009

Seminář pro žadatele OP VK - oblast podpory 3.2

Odbor grantů a dotací si Vás dovoluje pozvat na Seminář pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání.