Evropská unie, EHP, granty a dotace - aktuální informace

1.12.2010

Vyhlášení konečných termínů pro předkládání žádostí na realizaci česko-polských projektů a mikroprojektů

Na 6. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013 dne 16. listopadu 2010 byl stanoven konečný termín pro další předkládání projektových žádostí. Žádosti na realizaci česko-polských projektů je možné odevzdávat do 15. června 2011.

Poznámka: Vzhledem k tomu, že prostředky v oblasti podpory 1.3 – Prevence rizik a 2.2 - Podpora rozvoje cestovního ruchu již byly vyčerpány a Monitorovací výbor pro případné úspory doporučil dostatečné množství náhradních projektů, je předkládání projektových žádostí pro tyto oblasti podpory zastaveno. Již dříve bylo ukončeno podávání žádostí pro oblast podpory 1.1 – Posilování dostupnosti.

Na 5. zasedaní Euroregionálního řídícího výboru dne 29. června 2010 byl stanoven další termín sběru projektových žádostí na realizaci česko-polských mikroprojektů, žádosti je možné odevzdávat do 31. března 2011 do 12:00 hodin.

Další informace k Operačnímu programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013 naleznete v sekci "OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko".

16.11.2010

Výsledek výzvy č. 2, oblast podpory 3.2

Do sekce Výzvy byl umístěn výsledek 2. výzvy k předkládání žádostí v oblasti podpory 3.2 Seznam grantových projektů OP VK byl Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje schválen dne 4. 11. 2010 .

8.11.2010

Vyhlášení 4. výzvy k předkládání žádostí do OP VK - oblasti podpory 1.1, 1.2, 1.3

Královéhradecký kraj vyhlašuje dne 8. 11. 2010 čtvrtou kolovou výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

21.7.2010

KUKS - GRANÁTOVÉ JABLKO

Projekt KUKS – GRANÁTOVÉ JABLKO si klade za cíl oživit dnes nevyužívané a do značné míry zchátralé části hospitalu. Záměrem projektu je rozvíjet v obnovených prostorách nové aktivity, které budou mít vazbu nejen na původní funkce hospitalu, ale budou vycházet i z faktu, že se jedná o špičkovou evropskou památku.

7.7.2010

Mikroprojekty schválené na 5. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

Dne 29. června 2010 se konalo 5. zasedaní Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česka republika - Polská republika 2007-2013. Na tomto výboru bylo schváleno 38 mikroprojektů v celkovém objemu dotace 686 278 EUR, z toho 29 mikroprojektů v objemu dotace 481 019 EUR (cca 12,5 mil. Kč) bylo předloženo žadateli z Královéhradeckého kraje.

2.7.2010

Výsledek Výzvy č. 3, prioritní osa 1

Do sekce Výzvy byl umístěn výsledek 3. výzvy k předkládání žádostí v oblastech podpory 1.1, 1.2, 1.3. Seznam grantových projektů OP VK byl Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje schválen dne 17. 6. 2010 .

3.6.2010

V OPPS ČR - Polsko 2007-2013 bylo schváleno dalších 18 projektů s účastí subjektů z Královéhradeckého kraje

V Operačním programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013 bylo koncem dubna 2010 schváleno ke spolufinancování dalších 18 projektů, na kterých se podílí nějaká instituce či organizace z Královéhradeckého kraje. Jednalo se o projekty, které byly předloženy žadateli k hodnocení do 20. listopadu 2009. Z Evropského fondu pro regionální rozvoj přijde na tyto společné česko-polské projekty, realizované českými subjekty z Královéhradeckého kraje a jejich polskými partnery převážně z Dolnoslezského vojvodství, více než 400 miliónů Kč.

Podrobné informace naleznete v sekci "OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko", seznam konkrétních schválených projektů naleznete v sekci "Seznamy podpořených projektů (2007 - 2013)".