Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeEvropské granty a dotace

Evropské granty a dotace

Aktuální informace:

18. 1. 2010

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí do OP VK - oblasti podpory 1.1, 1.2, 1.3

Královéhradecký kraj vyhlašuje dne 18. 1. 2009 kolovou výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání, 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků a 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

Publikoval: Petra Hnátová

Celý článek

13. 1. 2010

Vyhlášení 4 výzev v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod vyhlásila v průběhu měsíce ledna 2010 celkem 4 výzvy pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro období 2007 - 2013. Podrobnější informace naleznete v sekci "Regionální operační program NUTS II Severovýchod"

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

7. 1. 2010

4,5 miliardy přidělí Ministerstvo školství základním školám

Během následujících tří let budou moci základní školy zažádat o 4,5 miliardy korun z prostředků Evropské unie. Projekt s názvem „EU peníze školám“ by měl umožnit všem základním školám podat projekty se sníženými nároky na administrativu a získat tak přibližně 5 000 Kč na jednoho žáka.

Publikoval: Petra Hnátová

Celý článek

17. 12. 2009

Výsledek Výzvy č. 01, oblast podpory 3.2

Do sekce Výzvy byl umístěn výsledek 1. výzvy k předkládání žádostí v oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání. Seznam grantových projektů OP VK byl Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje schválen dne 2. 12. 2009 .

Publikoval: Petra Hnátová

Celý článek

6. 11. 2009

Fond Partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce

Ministerstvo financí - Centrum pro zahraniční pomoc zahájilo dnem 26.10.2009 realizaci Fondu Partnerství z Programu švýcarsko-české spolupráce. Celková alokace Fondu Partnerství je 3 mil. CHF.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

28. 8. 2009

Prodloužení lhůty pro poskytování konzultací pro výzvu v OP VK, oblast podpory 3.2

Do sekce OP VK, Oblast podpory 3.2 byla přidána informace o prodloužení lhůty pro poskytování konzultací.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

17. 7. 2009

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu - oblast podpory 3.2

Královéhradecký kraj vyhlašuje dne 20. 7. 2009 kolovou výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3. 2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání.

Publikoval: Petra Hnátová

Celý článek

9. 7. 2009

Seminář pro žadatele OP VK - oblast podpory 3.2

Odbor grantů a dotací si Vás dovoluje pozvat na Seminář pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání.

Publikoval: Petra Hnátová

Celý článek

9. 7. 2009

Venkov dostane z EU více peněz

Hradecký deník, úterý 7. července 2009: Podnikatelé na venkově dostanou z fondů EU více peněz, než se původně předpokládalo. Ministerstvo zemědělství totiž v souladu s Evropskou unií krátce před víkendem rozhodlo o zvýšení finančních prostředků v takzvaném Programu rozvoje venkova o dalších 35 milionů eur (více než 900 milionů korun).

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek