Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeEvropské granty a dotace

Evropské granty a dotace

Aktuální informace:

16. 4. 2010

Vyhlášení otevřené výzvy v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce

V souladu s Rámcovou dohodou uzavřenou mezi Švýcarskou federální radou a vládou České republiky vyhlašuje Ministerstvo financí - Národní koordinační jednotka ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí - zprostředkujícím subjektem dne 16.4.2010 otevřenou výzvu k předkládání záměrů individuálních projektů pro oblast zaměření 2.1 - "Obnova a modernizace základní infrastruktury a zlepšení životního prostředí" v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

6. 4. 2010

Seminář pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Ve dnech 20. 4., 22. 4. a 5. 5. 2010 Odbor grantů a dotací Krajského úřadu Královéhradeckého kraje pořádá seminář pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání.

Publikoval: Petra Hnátová

Celý článek

15. 2. 2010

MŽP ve spolupráci s MF a SFŽP připravuje vyhlášení otevřené výzvy Programu švýcarsko-české spolupráce

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem financí a Stáním fondem životního prostředí připravuje vyhlášení otevřené výzvy Programu švýcarsko-české spolupráce. Výzva se týká Priority 2 – Životní prostředí a infrastruktura, Oblasti zaměření 2.1 – Obnova a modernizace základní infrastruktury a zlepšení životního prostředí.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

29. 1. 2010

Blíží se termín pro ukončení sběru projektových žádostí do OP Meziregionální spolupráce INTERREG IV C

Dne 9.12.2009 byla ve švédském Göteborgu vyhlášena 3. výzva pro předkládání projektových žádostí do Operačního programu Meziregionální spolupráce INTERREG IV C. V rámci této výzvy je možné předkládat žádosti týkající se kapitalizačních projektů. Výzva potrvá do 5.3.2010. Více informací naleznete v sekci "OP Meziregionální spolupráce INTERREG IV C".

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

18. 1. 2010

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí do OP VK - oblasti podpory 1.1, 1.2, 1.3

Královéhradecký kraj vyhlašuje dne 18. 1. 2009 kolovou výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání, 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků a 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

Publikoval: Petra Hnátová

Celý článek

13. 1. 2010

Vyhlášení 4 výzev v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod vyhlásila v průběhu měsíce ledna 2010 celkem 4 výzvy pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro období 2007 - 2013. Podrobnější informace naleznete v sekci "Regionální operační program NUTS II Severovýchod"

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

7. 1. 2010

4,5 miliardy přidělí Ministerstvo školství základním školám

Během následujících tří let budou moci základní školy zažádat o 4,5 miliardy korun z prostředků Evropské unie. Projekt s názvem „EU peníze školám“ by měl umožnit všem základním školám podat projekty se sníženými nároky na administrativu a získat tak přibližně 5 000 Kč na jednoho žáka.

Publikoval: Petra Hnátová

Celý článek

17. 12. 2009

Výsledek Výzvy č. 01, oblast podpory 3.2

Do sekce Výzvy byl umístěn výsledek 1. výzvy k předkládání žádostí v oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání. Seznam grantových projektů OP VK byl Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje schválen dne 2. 12. 2009 .

Publikoval: Petra Hnátová

Celý článek

6. 11. 2009

Fond Partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce

Ministerstvo financí - Centrum pro zahraniční pomoc zahájilo dnem 26.10.2009 realizaci Fondu Partnerství z Programu švýcarsko-české spolupráce. Celková alokace Fondu Partnerství je 3 mil. CHF.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

28. 8. 2009

Prodloužení lhůty pro poskytování konzultací pro výzvu v OP VK, oblast podpory 3.2

Do sekce OP VK, Oblast podpory 3.2 byla přidána informace o prodloužení lhůty pro poskytování konzultací.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek