Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeEvropské granty a dotace

Evropské granty a dotace

Aktuální informace:

20. 5. 2010

Projekt EU peníze školám odstartován

MŠMT dne 18. 5. 2010 vyhlásilo výzvu v oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, známou také pod názvem EU peníze školám. Výzva je realizována v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) a jejím cílem je zjednodušit mimopražským základním školám získávání evropských dotací.

Publikoval: Petra Hnátová

Celý článek

17. 5. 2010

Víkend partnerských měst Hradce Králové a Walbrzychu

Ve dnech 21.-23. května 2010 se v Hradci Králové uskuteční víkend partnerských měst Hradce Králové a Walbrzychu, spolufinancovaný z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 2007-2013. Jednotlivé aktivity se budou odehrávat v Jiráskových sadech, letním kině Širák, Šrámkově statku v Pileticích apod. Vstup na všechny akce je zdarma. Program a další podrobné informace o projektu naleznete na webových stránkách http://www.walbrzych-hradec.eu.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

7. 5. 2010

Vyhlášení 9. ročníku grantového řízení Nadace O2 pro rok 2010

Nadace O2 vyhlašuje 9. ročník programu Regionálních grantů, ve kterém rozdělí 10 milionů korun mezi nestátní neziskové organizace podporující děti a mládež z celé České republiky. Vybrané projekty budou v každém z osmi regionů podpořeny částkou 1,25 milionu korun.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

21. 4. 2010

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí do OP VK - oblast podpory 3.2

Královéhradecký kraj vyhlašuje dne 21. 4. 2010 druhou kolovou výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání.

Publikoval: Petra Hnátová

Celý článek

16. 4. 2010

Vyhlášení otevřené výzvy v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce

V souladu s Rámcovou dohodou uzavřenou mezi Švýcarskou federální radou a vládou České republiky vyhlašuje Ministerstvo financí - Národní koordinační jednotka ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí - zprostředkujícím subjektem dne 16.4.2010 otevřenou výzvu k předkládání záměrů individuálních projektů pro oblast zaměření 2.1 - "Obnova a modernizace základní infrastruktury a zlepšení životního prostředí" v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

6. 4. 2010

Seminář pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Ve dnech 20. 4., 22. 4. a 5. 5. 2010 Odbor grantů a dotací Krajského úřadu Královéhradeckého kraje pořádá seminář pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání.

Publikoval: Petra Hnátová

Celý článek

15. 2. 2010

MŽP ve spolupráci s MF a SFŽP připravuje vyhlášení otevřené výzvy Programu švýcarsko-české spolupráce

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem financí a Stáním fondem životního prostředí připravuje vyhlášení otevřené výzvy Programu švýcarsko-české spolupráce. Výzva se týká Priority 2 – Životní prostředí a infrastruktura, Oblasti zaměření 2.1 – Obnova a modernizace základní infrastruktury a zlepšení životního prostředí.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

29. 1. 2010

Blíží se termín pro ukončení sběru projektových žádostí do OP Meziregionální spolupráce INTERREG IV C

Dne 9.12.2009 byla ve švédském Göteborgu vyhlášena 3. výzva pro předkládání projektových žádostí do Operačního programu Meziregionální spolupráce INTERREG IV C. V rámci této výzvy je možné předkládat žádosti týkající se kapitalizačních projektů. Výzva potrvá do 5.3.2010. Více informací naleznete v sekci "OP Meziregionální spolupráce INTERREG IV C".

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

18. 1. 2010

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí do OP VK - oblasti podpory 1.1, 1.2, 1.3

Královéhradecký kraj vyhlašuje dne 18. 1. 2009 kolovou výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání, 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků a 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

Publikoval: Petra Hnátová

Celý článek

13. 1. 2010

Vyhlášení 4 výzev v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod vyhlásila v průběhu měsíce ledna 2010 celkem 4 výzvy pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro období 2007 - 2013. Podrobnější informace naleznete v sekci "Regionální operační program NUTS II Severovýchod"

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek