Příroda a krajina

13.7.2011

Návrh plánu péče o PR Modlivý důl

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 4 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 zákona, možnost se seznámit se zpracovaným plánem péče o zvláště chráněné území, přírodní rezervaci Modlivý důl, ležící v katastrálním území Potštejn.

27.6.2011

Návrh plánu péče o PP Žaltman

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad ), tímto oznamuje v souladu s ust. § 38 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, možnost seznámit se s návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Žaltman v okrese Náchod, v k.ú. Starý Sedloňov a Velké Svatoňovice.

27.6.2011

Návrh plánu péče o PP Stará Metuje

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad ), tímto oznamuje v souladu s ust. § 38 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, možnost seznámit se s návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Stará Metuje v okrese Náchod, v k.ú. Jaroměř, Josefov u Jaroměře, Starý Ples, Rychnovek a Šestajovice.

27.6.2011

Návrh plánu péče o PP Březinka

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad ), tímto oznamuje v souladu s ust. § 38 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, možnost seznámit se s návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Březinka v okrese Náchod, v k.ú. Běloves, Dobrošov a Náchod.

6.6.2011

Návrh plánu péče o PP Bělečský písník

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 4 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „zákon“ ) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 zákona, možnost se seznámit se zpracovaným plánem péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Bělečský písník, ležící v katastrálním území Běleč nad Orlicí.

3.6.2011

Návrh plánu péče o PR Kovačská bažantnice

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 4 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „zákon“ ) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 zákona, možnost se seznámit se zpracovaným plánem péče o zvláště chráněné území, přírodní rezervace Kovačská bažantnice, ležící v katastrálním území Kovač.

3.6.2011

Návrh plánu péče o PR Kamenná hůra

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 4 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „zákon“ ) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 zákona, možnost se seznámit se zpracovaným plánem péče o zvláště chráněné území, přírodní rezervaci Kamenná hůra, ležící v k.ú. Horní Nová Ves.

3.6.2011

Návrh plánu péče o PP Na bahně

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 4 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „zákon“ ) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 zákona, možnost se seznámit se zpracovaným plánem péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Na bahně, ležící v katastrálním území Běleč nad Orlicí.

3.6.2011

Návrh plánu péče o PR Úlibická bažantnice

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 4 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „zákon“ ) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 zákona, možnost se seznámit se zpracovaným plánem péče o zvláště chráněné území, přírodní rezervace Úlibická bažantnice, ležící v katastrálním území Úlibice a Robousy.

27.5.2011

Návrh na vyhlášení a návrh plánu péče o přírodní památku Rybník Spáleniště

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 2 a odst. 4 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 a s ust. § 40 odst. 2 zákona, možnost seznámit se s návrhem na vyhlášení přírodní památky Rybník Spáleniště a se zpracovaným návrhem plánu péče o přírodní památku Rybník Spáleniště.