Příroda a krajina

24.11.2011

Návrh plánu péče o PP Nad Blatinou

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 4 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 zákona, možnost se seznámit se zpracovaným plánem péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Nad Blatinou, ležící v katastrálním území Dolní Černůtky.

8.11.2011

Návrh plánu péče o PP Rybník Kojetín

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 4 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 zákona, možnost se seznámit se zpracovaným plánem péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Rybník Kojetín, ležící v katastrálním území Cholenice.

25.10.2011

Zvláště chráněné území, přírodní památka Na Plachtě 2 – realizace managementových opatření, sdělení orgánu ochrany přírody.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství podává informaci o realizaci managementových opatření ve zvláště chráněném území, přírodní památce Na Plachtě 2 – kosení křovinořezem a úprava stanovištních poměrů pro konkurenčně méně schopné zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů rozrušováním drnu pojezdem pásovou a kolovou technikou. Tato managementová opatření budou provedena v termínu 27.10. – 30.10.2011 na pozemku p.č. 942/7 v k.ú. Nový Hradec Králové dle přiložených zákresů. Realizaci opatření zajišťuje Východočeský klub přátel vojenské techniky, sídlem Rusek 109, 500 03 Hradec Králové.

7.9.2011

Zvláště chráněné území, přírodní památka Na Plachtě 2 – odstranění pařezů z vřesoviště

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) oznamuje veřejnosti, že firma NaturaServis s.r.o. bude provádět v týdnu od 12. září 2011 odstranění pařezů z vřesoviště na území přírodní památky Na Plachtě 2. Opatření je následnou péčí po provedeném kácení náletových dřevin, které bylo realizováno v lednu až březnu 2011 (povoleno rozhodnutím krajského úřadu č.j. 5104/ZP/2010-PE-4 ze dne 13.04.2010).

25.8.2011

Návrh plánu péče o PP Svatá Anna

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 4 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „zákon“ ) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 zákona, možnost se seznámit se zpracovaným plánem péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Svatá Anna, ležící v katastrálním území Dolní Lochov a Ostružno u Jičína.

25.8.2011

Návrh plánu péče o PP Ostruženské rybníky

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 4 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „zákon“ ) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 zákona, možnost se seznámit se zpracovaným plánem péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Ostruženské rybníky, ležící v katastrálním území Březina u Jičín, Ohaveč a Ostružno u Jičína.

21.7.2011

Projednání návrhu změny plánu péče o PP Na Plachtě 2

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody a krajiny věcně a místně příslušný podle ust. § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje (v souladu s ust. § 38 zákona a ust. § 3 odst. 3 vyhlášky č. 64/2011, o plánech péče, o podkladech k vyhlašování, evidenci a označovaní chráněných území) zahájení procesu projednání návrhu změny plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Na Plachtě 2.

13.7.2011

Návrh plánu péče o PR Ve Slatinské stráni

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 4 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 zákona, možnost se seznámit se zpracovaným plánem péče o zvláště chráněné území, přírodní rezervaci Ve Slatinské Stráni, ležící v k.ú. Slatina nad Zdobnicí.

13.7.2011

Návrh plánu péče o PR Zámělský borek

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 4 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 zákona, možnost se seznámit se zpracovaným plánem péče o zvláště chráněné území, přírodní rezervaci Zámělský borek, ležící v katastrálním území Záměl.