Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŽivotní prostředí a zemědělstvíAktuální informacePříroda a krajina

Příroda a krajina

25. 8. 2011

Návrh plánu péče o PP Svatá Anna

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 4 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „zákon“ ) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 zákona, možnost se seznámit se zpracovaným plánem péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Svatá Anna, ležící v katastrálním území Dolní Lochov a Ostružno u Jičína.

Publikoval: Lenka Peterková

Celý článek

25. 8. 2011

Návrh plánu péče o PP Ostruženské rybníky

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 4 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „zákon“ ) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 zákona, možnost se seznámit se zpracovaným plánem péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Ostruženské rybníky, ležící v katastrálním území Březina u Jičín, Ohaveč a Ostružno u Jičína.

Publikoval: Lenka Peterková

Celý článek

21. 7. 2011

Projednání návrhu změny plánu péče o PP Na Plachtě 2

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody a krajiny věcně a místně příslušný podle ust. § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje (v souladu s ust. § 38 zákona a ust. § 3 odst. 3 vyhlášky č. 64/2011, o plánech péče, o podkladech k vyhlašování, evidenci a označovaní chráněných území) zahájení procesu projednání návrhu změny plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Na Plachtě 2.

Publikoval: Lenka Peterková

Celý článek

13. 7. 2011

Návrh plánu péče o PR Ve Slatinské stráni

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 4 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 zákona, možnost se seznámit se zpracovaným plánem péče o zvláště chráněné území, přírodní rezervaci Ve Slatinské Stráni, ležící v k.ú. Slatina nad Zdobnicí.

Publikoval: Helena Zapletalová

Celý článek

13. 7. 2011

Návrh plánu péče o PR Zámělský borek

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 4 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 zákona, možnost se seznámit se zpracovaným plánem péče o zvláště chráněné území, přírodní rezervaci Zámělský borek, ležící v katastrálním území Záměl.

Publikoval: Helena Zapletalová

Celý článek

13. 7. 2011

Návrh plánu péče o PR Modlivý důl

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 4 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 zákona, možnost se seznámit se zpracovaným plánem péče o zvláště chráněné území, přírodní rezervaci Modlivý důl, ležící v katastrálním území Potštejn.

Publikoval: Helena Zapletalová

Celý článek

27. 6. 2011

Návrh plánu péče o PP Žaltman

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad ), tímto oznamuje v souladu s ust. § 38 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, možnost seznámit se s návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Žaltman v okrese Náchod, v k.ú. Starý Sedloňov a Velké Svatoňovice.

Publikoval: Jan Novák

Celý článek

27. 6. 2011

Návrh plánu péče o PP Stará Metuje

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad ), tímto oznamuje v souladu s ust. § 38 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, možnost seznámit se s návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Stará Metuje v okrese Náchod, v k.ú. Jaroměř, Josefov u Jaroměře, Starý Ples, Rychnovek a Šestajovice.

Publikoval: Jan Novák

Celý článek

27. 6. 2011

Návrh plánu péče o PP Březinka

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad ), tímto oznamuje v souladu s ust. § 38 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, možnost seznámit se s návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Březinka v okrese Náchod, v k.ú. Běloves, Dobrošov a Náchod.

Publikoval: Jan Novák

Celý článek

6. 6. 2011

Návrh plánu péče o PP Bělečský písník

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 4 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „zákon“ ) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 zákona, možnost se seznámit se zpracovaným plánem péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Bělečský písník, ležící v katastrálním území Běleč nad Orlicí.

Publikoval: Lenka Peterková

Celý článek