Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŽivotní prostředí a zemědělstvíAktuální informacePříroda a krajina

Příroda a krajina

16. 4. 2012

Návrh plánu péče o PP Stav

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 4 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 zákona, možnost se seznámit se zpracovaným plánem péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Stav, ležící v katastrálním území Stav.

Publikoval: Lenka Peterková

Celý článek

12. 4. 2012

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území, přírodní památky Kalské údolí

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 2 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 40 odst. 2 zákona, možnost seznámit se s návrhem na vyhlášení („přehlášení“) stávající přírodní památky Kalské údolí.

Publikoval: Lenka Peterková

Celý článek

12. 3. 2012

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území, přírodní památky Údolí Javorky

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 2 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 40 odst. 2 zákona, možnost seznámit se s návrhem na vyhlášení („přehlášení“) stávající přírodní památky Údolí Javorky.

Publikoval: Lenka Peterková

Celý článek

5. 3. 2012

Zvláště chráněné území, přírodní památka Na Plachtě 2 – pokračování realizace managementových opatření, sdělení orgánu ochrany přírody.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) oznamuje veřejnosti, že v březnu 2012 bude Agentura ochrany přírody a krajiny ČR pokračovat v další etapě rozšiřování bezlesých stanovišť ve zvláště chráněném území, přírodní památce Na Plachtě 2.

Publikoval: Lenka Peterková

Celý článek

20. 2. 2012

Královéhradecký kraj vyhlašuje území soustavy NATURA 2000

Vytvoření soustavy NATURA 2000 je povinností každého státu Evropské unie. V České republice byla tato povinnost zakotvena zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (na základě směrnice Rady 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, směrnice 2009/147/ES, o ochraně volně žijících ptáků).

Publikoval: Miloš Čejka

Celý článek

EVL Dubno

16. 1. 2012

Zvláště chráněné území, přírodní památka Na Plachtě 2 – realizace managementových opatření, sdělení orgánu ochrany přírody.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) oznamuje veřejnosti, že v lednu 2012 zahájí Agentura ochrany přírody a krajiny ČR realizaci managementových opatření – rozšiřování bezlesých stanovišť.

Publikoval: Lenka Peterková

Celý článek

24. 11. 2011

Návrh plánu péče o PP Nad Blatinou

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 4 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 zákona, možnost se seznámit se zpracovaným plánem péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Nad Blatinou, ležící v katastrálním území Dolní Černůtky.

Publikoval: Lenka Peterková

Celý článek

8. 11. 2011

Návrh plánu péče o PP Rybník Kojetín

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 4 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 zákona, možnost se seznámit se zpracovaným plánem péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Rybník Kojetín, ležící v katastrálním území Cholenice.

Publikoval: Lenka Peterková

Celý článek

25. 10. 2011

Zvláště chráněné území, přírodní památka Na Plachtě 2 – realizace managementových opatření, sdělení orgánu ochrany přírody.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství podává informaci o realizaci managementových opatření ve zvláště chráněném území, přírodní památce Na Plachtě 2 – kosení křovinořezem a úprava stanovištních poměrů pro konkurenčně méně schopné zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů rozrušováním drnu pojezdem pásovou a kolovou technikou. Tato managementová opatření budou provedena v termínu 27.10. – 30.10.2011 na pozemku p.č. 942/7 v k.ú. Nový Hradec Králové dle přiložených zákresů. Realizaci opatření zajišťuje Východočeský klub přátel vojenské techniky, sídlem Rusek 109, 500 03 Hradec Králové.

Publikoval: Lena Peterková

Celý článek

7. 9. 2011

Zvláště chráněné území, přírodní památka Na Plachtě 2 – odstranění pařezů z vřesoviště

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) oznamuje veřejnosti, že firma NaturaServis s.r.o. bude provádět v týdnu od 12. září 2011 odstranění pařezů z vřesoviště na území přírodní památky Na Plachtě 2. Opatření je následnou péčí po provedeném kácení náletových dřevin, které bylo realizováno v lednu až březnu 2011 (povoleno rozhodnutím krajského úřadu č.j. 5104/ZP/2010-PE-4 ze dne 13.04.2010).

Publikoval: Lenka Peterková

Celý článek