Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŽivotní prostředí a zemědělstvíAktuální informacePříroda a krajina

Příroda a krajina

29. 4. 2013

Návrh na vyhlášení PR Peklo a návrh plánu péče o PR Peklo

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 2 a odst. 4 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 a s ust. § 40 odst. 2 zákona, možnost seznámit se s návrhem na vyhlášení přírodní rezervace Peklo a se zpracovaným návrhem plánu péče o přírodní rezervace Peklo.

Publikoval: Aleš Novák

Celý článek

16. 4. 2013

Návrh na vyhlášení PP Veselský háj a návrh plánu péče o PP Veselský háj

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 2 a odst. 4 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 a s ust. § 40 odst. 2 zákona, možnost seznámit se s návrhem na vyhlášení přírodní památky Veselský háj a se zpracovaným návrhem plánu péče o přírodní památku Veselský háj.

Publikoval: Aleš Novák

Celý článek

10. 4. 2013

Návrh plánu péče o PP Kazatelna

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 4 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 zákona, možnost se seznámit se zpracovaným návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Kazatelna, ležící v katastrálním území Ostrov a Rašín.

Publikoval: Lenka Peterková

Celý článek

9. 4. 2013

Návrh na vyhlášení PP Dědina u Dobrušky a návrh plánu péče o PP Dědina u Dobrušky

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 2 a odst. 4 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 a s ust. § 40 odst. 2 zákona, možnost seznámit se s návrhem na vyhlášení přírodní památky Dědina u Dobrušky a se zpracovaným návrhem plánu péče o přírodní památku Dědina u Dobrušky.

Publikoval: Tomáš Nosek

Celý článek

9. 4. 2013

Návrh na vyhlášení PP Byšičky 1 a návrh plánu péče o PP Byšičky 1.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 2 a odst. 4 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 a s ust. § 40 odst. 2 zákona, možnost seznámit se s návrhem na vyhlášení přírodní památky Byšičky 1 a se zpracovaným návrhem plánu péče o přírodní památku Byšičky 1.

Publikoval: Tomáš Nosek

Celý článek

3. 4. 2013

Návrh na vyhlášení PP Halín a návrh plánu péče o PP Halín

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 2 a odst. 4 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 a s ust. § 40 odst. 2 zákona, možnost seznámit se s návrhem na vyhlášení přírodní památky Halín a se zpracovaným návrhem plánu péče o přírodní památku Halín.

Publikoval: Aleš Novák

Celý článek

7. 2. 2013

Návrh na vyhlášení PP Trotina a návrh plánu péče o PP Trotina

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 2 a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 40 odst. 2 zákona, možnost seznámit se s návrhem na vyhlášení přírodní památky Trotina a s návrhem plánu péče o toto zvláště chráněné území.

Publikoval: Lenka Peterková

Celý článek

6. 2. 2013

Návrh na vyhlášení PP Olešnice a návrh plánu péče o PP Olešnice

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 2 a odst. 4 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 a s ust. § 40 odst. 2 zákona, možnost seznámit se s návrhem na vyhlášení přírodní Olešnice a se zpracovaným návrhem plánu péče o přírodní památku Olešnice.

Publikoval: Aleš Novák

Celý článek

6. 2. 2013

Návrh na vyhlášení PP Víno a návrh plánu péče o PP Víno

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 2 a odst. 4 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 a s ust. § 40 odst. 2 zákona, možnost seznámit se s návrhem na vyhlášení přírodní Víno a se zpracovaným návrhem plánu péče o přírodní památku Víno.

Publikoval: Aleš Novák

Celý článek

5. 2. 2013

Návrh na vyhlášení PP Libosad - obora a návrh plánu péče o PP Libosad - obora

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 2 a odst. 4 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 a s ust. § 40 odst. 2 zákona, možnost seznámit se s návrhem na vyhlášení přírodní památky Libosad - obora a se zpracovaným návrhem plánu péče o přírodní památku Libosad - obora.

Publikoval: Tomáš Nosek

Celý článek