Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŽivotní prostředí a zemědělstvíAktuální informacePříroda a krajina

Příroda a krajina

3. 4. 2013

Návrh na vyhlášení PP Halín a návrh plánu péče o PP Halín

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 2 a odst. 4 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 a s ust. § 40 odst. 2 zákona, možnost seznámit se s návrhem na vyhlášení přírodní památky Halín a se zpracovaným návrhem plánu péče o přírodní památku Halín.

Publikoval: Aleš Novák

Celý článek

7. 2. 2013

Návrh na vyhlášení PP Trotina a návrh plánu péče o PP Trotina

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 2 a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 40 odst. 2 zákona, možnost seznámit se s návrhem na vyhlášení přírodní památky Trotina a s návrhem plánu péče o toto zvláště chráněné území.

Publikoval: Lenka Peterková

Celý článek

6. 2. 2013

Návrh na vyhlášení PP Olešnice a návrh plánu péče o PP Olešnice

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 2 a odst. 4 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 a s ust. § 40 odst. 2 zákona, možnost seznámit se s návrhem na vyhlášení přírodní Olešnice a se zpracovaným návrhem plánu péče o přírodní památku Olešnice.

Publikoval: Aleš Novák

Celý článek

6. 2. 2013

Návrh na vyhlášení PP Víno a návrh plánu péče o PP Víno

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 2 a odst. 4 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 a s ust. § 40 odst. 2 zákona, možnost seznámit se s návrhem na vyhlášení přírodní Víno a se zpracovaným návrhem plánu péče o přírodní památku Víno.

Publikoval: Aleš Novák

Celý článek

5. 2. 2013

Návrh na vyhlášení PP Libosad - obora a návrh plánu péče o PP Libosad - obora

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 2 a odst. 4 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 a s ust. § 40 odst. 2 zákona, možnost seznámit se s návrhem na vyhlášení přírodní památky Libosad - obora a se zpracovaným návrhem plánu péče o přírodní památku Libosad - obora.

Publikoval: Tomáš Nosek

Celý článek

28. 1. 2013

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a návrh plánu péče o přírodní památku Chyjická stráň

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 2 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 40 odst. 2 zákona, možnost seznámit se s návrhem na vyhlášení („přehlášení“) stávající přírodní památky Chyjická stráň.

Publikoval: Lenka Peterková

Celý článek

28. 1. 2013

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a návrh plánu péče p přírodní památku Novopacký vodopád

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 2 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 40 odst. 2 zákona, možnost seznámit se s návrhem na vyhlášení („přehlášení“) stávající přírodní památky Novopacký vodopád.

Publikoval: Lenka Peterková

Celý článek

16. 1. 2013

Návrh na vyhlášení a návrh plánu péče o přírodní památku Rybník Strašidlo

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 2 a odst. 4 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 a s ust. § 40 odst. 2 zákona, možnost seznámit se s návrhem na vyhlášení přírodní památky Rybník Strašidlo a se zpracovaným návrhem plánu péče o přírodní památku Rybník Strašidlo.

Publikoval: Tomáš Nosek

Celý článek

16. 1. 2013

Návrh na vyhlášení a návrh plánu péče o přírodní památku Hluboký Kovač

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 2 a odst. 4 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 a s ust. § 40 odst. 2 zákona, možnost seznámit se s návrhem na vyhlášení přírodní památky Hluboký Kovač a se zpracovaným návrhem plánu péče o přírodní památku Hluboký Kovač.

Publikoval: Tomáš Nosek

Celý článek

11. 12. 2012

Zvláště chráněné území, přírodní památka Na Plachtě 2 – pokračování realizace managementových opatření, sdělení orgánu ochrany přírody.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) oznamuje veřejnosti, že v lednu 2013 bude Agentura ochrany přírody a krajiny ČR pokračovat v další etapě rozšiřování bezlesých stanovišť ve zvláště chráněném území, přírodní památce Na Plachtě 2.

Publikoval: Lenka Peterková

Celý článek