Příroda a krajina

27.5.2011

Návrh na vyhlášení a návrh plánu péče o přírodní památku Rybník Smrkovák

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 2 a odst. 4 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 a s ust. § 40 odst. 2 zákona, možnost seznámit se s návrhem na vyhlášení přírodní památky Rybník Smrkovák a se zpracovaným návrhem plánu péče o přírodní památku Rybník Smrkovák.

27.5.2011

Návrh na vyhlášení a návrh plánu péče o přírodní památku Nadslav

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 2 a odst. 4 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 a s ust. § 40 odst. 2 zákona, možnost seznámit se s návrhem na vyhlášení přírodní památky Nadslav a se zpracovaným návrhem plánu péče o přírodní památku Nadslav.

27.5.2011

Návrh na vyhlášení a návrh plánu péče o přírodní památku Lukavecký potok

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 2 a odst. 4 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 a s ust. § 40 odst. 2 zákona, možnost seznámit se s návrhem na vyhlášení přírodní památky Lukavecký potok a se zpracovaným návrhem plánu péče o přírodní památku Lukavecký potok.

27.5.2011

Návrh na vyhlášení a návrh plánu péče o přírodní památku Kačerov

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 2 a odst. 4 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 a s ust. § 40 odst. 2 zákona, možnost seznámit se s návrhem na vyhlášení přírodní památky Kačerov a se zpracovaným návrhem plánu péče o přírodní památku Kačerov.

27.5.2011

Návrh na vyhlášení a návrh plánu péče o přírodné památku Bystřice

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 2 a odst. 4 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 a s ust. § 40 odst. 2 zákona, možnost seznámit se s návrhem na vyhlášení přírodní památky Bystřice a se zpracovaným návrhem plánu péče o přírodní památku Bystřice.

9.5.2011

Návrh na vyhlášení a návrh plánu péče o PP Zadní Machová

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 2 a odst. 4 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „zákon“ ) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 a s ust. § 40 odst. 2 zákona, možnost se seznámit s návrhem na vyhlášení přírodní památky Zadní Machová a se zpracovaným návrhem plánu péče o přírodní památku Zadní Machová.

9.5.2011

Návrh na vyhlášení a návrh plánu péče o přírodní památku Vražba

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 2 a odst. 4 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 a s ust. § 40 odst. 2 zákona, možnost seznámit se s návrhem na vyhlášení přírodní památky Vražba a se zpracovaným návrhem plánu péče o přírodní památku Vražba.

9.5.2011

Návrh na vyhlášení a návrh plánu péče o přírodní památku Uhřínov - Benátky

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 2 a odst. 4 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 a s ust. § 40 odst. 2 zákona, možnost seznámit se s návrhem na vyhlášení přírodní památky Uhřínov - Benátky a se zpracovaným návrhem plánu péče o přírodní památku Uhřínov - Benátky.

9.5.2011

Návrh na vyhlášení a návrh plánu péče o PP Opočno

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 2 a odst. 4 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „zákon“ ) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 a s ust. § 40 odst. 2 zákona, možnost se seznámit s návrhem na vyhlášení přírodní památky Opočno a se zpracovaným návrhem plánu péče o přírodní památku Opočno.

9.5.2011

Návrh na vyhlášení a návrh plánu péče o PP Kanice – lesní rybník

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 2 a odst. 4 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „zákon“ ) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 a s ust. § 40 odst. 2 zákona, možnost se seznámit s návrhem na vyhlášení přírodní památky Kanice – lesní rybník a se zpracovaným návrhem plánu péče o přírodní památku Kanice – lesní rybník.