Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKraj a volené orgányInformace pro obceMetodická pomoc obcímPřezkoumání ÚSC a DSO

Přezkoumání ÚSC a DSO

Ve snaze lépe se orientovat v problematice přezkoumání hospodaření jsme pro Vás připravili metodickou pomůcku rozdělenou do několika oblastí. Jde o přehled nejzákladnějších informací, povinností a dokumentů, týkající se přezkoumání hospodaření, který je průběžně doplňován a aktualizován. Nejedná se však o kompletní výčet všeh povinností, zákonů, vyhlášek a jiných dokumentů, které jsou s přezkoumáním hospodaření spojeny.

Dále se zde snážíme zveřejňovat informace, se kterými se při přezkoumání hospodaření setkáváme, a jejichž zveřejnění by mohlo některým z vás pomoci při předcházení případných problémů.

Součástí metodické pomůcky jsou také vzory některých dokumentů, které nejsou závazné, ale jsou zde uvedeny jako jedna z možných variant.

Přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí je prováděno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

Náměty na případné doplnění zasílejte na email: rpavlicek@kr-kralovehradecky.cz

(Ing. Roman Pavlíček tel.: 736 521 916).

Nejnovější vložené materiály:

(poslední aktualizace k 14. 6. 2018)

  • Metodické doporučení MV ČR č. 13 - Obecní úřad - umístěno v sekci "Legislativa" - Metodické doporučení
  • Formulář k vyplnění - Přehled realizovaných veřejných zakázek za rok 2018 - umístěno v sekci "Dokumenty ke stažení" 
  • Stanovisko MV ČR - ODK č. 1/2018 - Používání malého státního znaku a otisku úředního razítka na listinách vydávaných při kontrole výkonu státní správy - umístěno v sekci "Legislativa" - Stanoviska
  • Ústavní soud zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení zákonné úpravy v podobě tzv. "dluhové brzdy" a "dluhového stropu" týkající se hospodaření územních samosprávných celků - umístěno v sekci "Legislativa" - Judikatura soudů - Ostatní
  • Metodický návod pro vedení elektronické úřední desky zveřejněný MV ČR - umístěno v sekci "Legislativa" - Metodické doporučení
  • Shrnutí zásadních důsledků nové právní úpravy právních poměrů a odměňování členů zastupitelstev obcí - umístěno v sekci "Legislativa"
  • Odkaz na metodické materiály Ministerstva pro místní rozvoj ČR k VZMR - umístěno v sekci "Legislativa"
  • Metodické doporučení MV ČR č. 5.4 - Nová právní úprava odměňování a ostatních souvisejících nároků a peněžitých plnění členů zastupitelstev územních samosprávných celků, jež reaguje na novou právní úpravu účinnou od 1. ledna 2018 - umístěno v sekci "Legislativa"
  • Vzor - Opatření k nápravě chyb a nedostatků - umístěno v sekci "Dokumenty ke stažení"

Aktuální informace