Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeNárodní dotační programy

Národní dotační programy

V rubrice Národní dotační programy naleznete aktuální informace o připravovaných a vyhlašovaných dotačních programech jednotlivých ministerstev ČR, které se týkají podpory regionálního rozvoje.


18. 10. 2016

Olověné rozvody

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo ke dni 17.října v rámci dotačního programu Podpora bydlení pro rok 2017 podprogram „Olověné rozvody“. Lhůta pro příjem žádostí končí 30. 12. 2016.

Publikoval: Petr Kamenický

Celý článek

18. 10. 2016

Regenerace sídlišť

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo ke dni 17.října v rámci dotačního programu Podpora bydlení pro rok 2017 podprogram „Regenerace sídlišť“. Lhůta pro příjem žádostí končí 30. 12. 2016.

Publikoval: Petr Kamenický

Celý článek

18. 10. 2016

Dotace na povodňové škody

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo ke dni 17.října dotační titul „Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2016“. Lhůta pro příjem žádostí končí 30. 12. 2016.

Publikoval: Petr Kamenický

Celý článek

18. 10. 2016

Podpora revitalizace území

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo ke dni 17.října dotační titul „Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách 2017“. Lhůta pro příjem žádostí končí 30. 12. 2016.

Publikoval: Petr Kamenický

Celý článek

18. 10. 2016

Podpora územně plánovacích činností obcí

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo ke dni 17.října dotační titul „Územní plán“ s možností víceletého financování. Lhůta pro příjem žádostí končí 30. 12. 2016.

Publikoval: Petr Kamenický

Celý článek

17. 10. 2016

Podpora pro odstraňování bariér v budovách

Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje vyhlášení dotačního titulu na odstraňování bariér ve veřejných budovách.

Publikoval: Petr Kamenický

Celý článek

6. 10. 2016

Národní program podpory cestovního ruchu v regionech

Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje vyhlášení nového dotačního programu na podporu turistických regionů.

Publikoval: Petr Kamenický

Celý článek

20. 4. 2016

Dotace na zadržování vody v krajině

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo nový dotační program s alokaci 230 mil. Kč na podporu přirozeného zadržování vody v krajině

Publikoval: Petr Kamenický

Celý článek

26. 2. 2016

Dotace na návesní rybníčky

Upozorňujeme žadatele o podporu z řad zástupců obcí, že kromě krajského dotačního programu 16ZPD02 je možné na obnovu a opravy návesních rybníčků žádat do 29.4. 2016 i v obdobném programu ministerstva zemědělství. Podrobnosti viz ZDE

Publikoval: Petr Kamenický

Celý článek