Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeNárodní dotační programy

Národní dotační programy

V rubrice Národní dotační programy naleznete aktuální informace o připravovaných a vyhlašovaných dotačních programech jednotlivých ministerstev ČR, které se týkají podpory regionálního rozvoje.


2. 11. 2016

Semináře pro žadatele o dotace z programů pro rok 2017 zaměřených na regionální rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj nabízí účast na semináři pro žadatele o dotace ze státního rozpočtu

Publikoval: Petr Kamenický

Celý článek

18. 10. 2016

Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2017

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo ke dni 18.října dotační podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2017, pro obce do 3000 obyvatel. Lhůta pro příjem žádostí končí 30. 12. 2016.

Publikoval: Petr Kamenický

Celý článek

18. 10. 2016

Podporované byty

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo ke dni 17.října v rámci dotačního programu Podpora bydlení pro rok 2017 podprogram „Podporované byty" (byty pro sociální bydlení). Lhůta pro příjem žádostí končí 30. 12. 2016.

Publikoval: Petr Kamenický

Celý článek

18. 10. 2016

Bytové domy bez bariér

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo ke dni 17.října v rámci dotačního programu Podpora bydlení pro rok 2017 podprogram „Bytové domy bez bariér". Lhůta pro příjem žádostí končí 30. 12. 2016.

Publikoval: Petr Kamenický

Celý článek

18. 10. 2016

Olověné rozvody

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo ke dni 17.října v rámci dotačního programu Podpora bydlení pro rok 2017 podprogram „Olověné rozvody“. Lhůta pro příjem žádostí končí 30. 12. 2016.

Publikoval: Petr Kamenický

Celý článek

18. 10. 2016

Regenerace sídlišť

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo ke dni 17.října v rámci dotačního programu Podpora bydlení pro rok 2017 podprogram „Regenerace sídlišť“. Lhůta pro příjem žádostí končí 30. 12. 2016.

Publikoval: Petr Kamenický

Celý článek

18. 10. 2016

Dotace na povodňové škody

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo ke dni 17.října dotační titul „Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2016“. Lhůta pro příjem žádostí končí 30. 12. 2016.

Publikoval: Petr Kamenický

Celý článek

18. 10. 2016

Podpora revitalizace území

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo ke dni 17.října dotační titul „Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách 2017“. Lhůta pro příjem žádostí končí 30. 12. 2016.

Publikoval: Petr Kamenický

Celý článek

18. 10. 2016

Podpora územně plánovacích činností obcí

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo ke dni 17.října dotační titul „Územní plán“ s možností víceletého financování. Lhůta pro příjem žádostí končí 30. 12. 2016.

Publikoval: Petr Kamenický

Celý článek

17. 10. 2016

Podpora pro odstraňování bariér v budovách

Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje vyhlášení dotačního titulu na odstraňování bariér ve veřejných budovách.

Publikoval: Petr Kamenický

Celý článek