Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeEvropské granty a dotaceKotlíkové dotaceAktuality - kotlíkové dotace

Aktuality - kotlíkové dotace

25. 1. 2016

Kotlíkové dotace – ukončení podávání žádostí o dotaci

Upozorňujeme žadatele, že z důvodu vyčerpání celkové alokace dotačního programu 16OPK01 Kotlíkové dotace bohužel není od 25. ledna 2016, 10.00 hod., možné podávat projektové žádosti. O vyhlášení další výzvy budeme veřejnost včas informovat. Děkujeme za pochopení.

Celý článek

21. 1. 2016

Prohlášení o změnách v projektové žádosti

Prohlášení o změnách v projektové žádosti vyplňuje žadatel pokud již nyní ví, že při vyplňování projektové žádosti o "kotlíkovou" dotaci udělal chybu - např. v kontaktních údajích, harmonogramu, požadavku na nový zdroj vytápění, "mikro" opatření apod. - nebo byl k doplnění vyzván pracovníkem administrujícím jeho žádost.

Publikoval: Pavla Bernacká

Celý článek

19. 1. 2016

Kotlíkové dotace – informace k podávání žádostí o dotaci

„Sdělujeme žadatelům, že technické problémy, které se objevily v pondělí 11. 1. 2016 po půlnoci díky enormnímu zatížení dotačního portálu, byly v ranních hodinách téhož dne vyřešeny a následně je již možné podávat projektové žádosti bez větších problémů.

Publikoval: Miroslav Mejstřík

Celý článek

11. 1. 2016

Kotlíkové dotace – informace k podávání žádostí o dotaci

S ohledem na enormní zatížení dotačního portálu Královéhradeckého kraje dochází k občasným problémům s chodem systému. Na odstranění problému se intenzivně pracuje. Problémy jsou způsobeny např. snahou o podávání více žádostí o dotaci jedním žadatelem nebo vícenásobným přihlášením ke stejnému zaregistrovanému účtu (např. v jeden okamžik je otevřeno v internetovém prohlížeči více oken).

Publikoval: Miroslav Mejstřík

Celý článek

8. 1. 2016

Změna podmínek Dotačního programu Královéhradeckého kraje – Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém kraji

Dne 7.1.2016 dochází ke změně podmínek Dotačního programu Královéhradeckého kraje.

Publikoval: Pavla Bernacká

Celý článek

4. 1. 2016

Registrace uživatele před podáním žádosti o dotaci v krajském dotačním portálu (DOTIS)

Žadatelé, kteří chtějí od 11. 1. 2016 podávat projektovou žádost do programu Snížení emisí z lokálního vytápění v Královéhradeckém kraji – Kotlíkové dotace, mohou si již nyní v systému DOTIS zřídit osobní registrační účet - bez tohoto účtu nebude možné projektovou žádost podat. Osobní účet je samozřejmě možné zřídit až bezprostředně před registrací projektové žádosti. V případě potíží s registrací je možné požádat o pomoc pracovníky týmu kotlíkových dotací.

Celý článek

3. 12. 2015

Aktualizace formuláře „Potvrzení o vhodnosti provedeného „mikro“ energetické opatření

od 3.12.2015 je v platnosti nový formulář na potvrzení o vhodnosti provedení „mikro“ energetického opatření. Potvrzení vystavená po 3.12.2015 musí být na novém formuláři popř. starý formulář musí být doplněný o stručný slovní popis, ze kterého bude zřejmé, jakým způsobem byla energetickým specialistou prověřena vhodnost opatření.

Celý článek

26. 11. 2015

Vyjádření odboru ochrany ovzduší MŽP k povinnosti provádět instalace vybraných zařízení

(kotel a kamna na biomasu, solární fototermické systémy a tepelná čerpadla)

Celý článek

10. 7. 2015

Upozornění na nevyžádaný e-mail „Výzva - Registrace - Kotlíkové dotace EU“

Krajský úřad Libereckého kraje nás upozornil na e-mail, který je bez vědomí poskytovatele Kotlíkových dotací rozesílán potenciálním žadatelům s přiloženou zálohovou fakturou a varováním, že „v případě neuhrazení se žadatel vystavujete riziku zrušení registrace pro zpracování žádosti o kotlíkovou dotaci z OPŽP 2014 – 2020.“
Upozorňujeme veřejnost, že také Krajský úřad Královéhradeckého kraje se od takovéto aktivity důrazně distancuje.

Celý článek