Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadVolnočasové aktivity, sport a soutěžeArchiv dokumentůTalentovaná mládež

Talentovaná mládež

20. 7. 2017

Letní tábor pro nadané

Středisko volného času Déčko Náchod pořádá letní tábor v termínu od 13. - do 18. 8. 2017 a je určen pro nadané jedince ve věku 13 - 19 let. Kemp je vhodný i pro mimořádně nadané ( i mimořádně nesmělé a introvertní). Skupinu těchto žáků vede paní Kateřina Venclová, která s takovouto skupinou dlouhodobě pracuje a má mnoho zkušeností. Odkaz s informacemi a možností přihlášení na tomto odkaze: www.deckonachod.cz/tabory-prihlasovani-a-informace/683-expedice-talent-2017

Publikoval: Martina Svatoňová

Celý článek

2. 6. 2017

Zlatý oříšek Královéhradeckého kraje – Dvůr Králové nad Labem 2017

Po roce je tu opět šance pro všechny talentované a šikovné děti ve věku od 6 - 14 let, které jsou z Královéhradeckého kraje, a které vytvořily nebo učinily něco výjimečného, dosáhly úspěchu nebo vynaložily mimořádné úsilí v kterémkoli oboru nebo zájmové oblasti (např. tanec, fyzika, hra na hudební nástroj, modelářství, záchranářství, biologie, zpěv, včelaření, minigolf, orientace v mapách, šachy, pomoc seniorům, skákání na trampolíně, programování a mnoho dalších).

Publikoval: Martina Svatoňová

Celý článek

11. 4. 2017

Mensovní seminář pro nadané – květen 2017

Seminář je určen pro nadané studenty ve věku 13–19 let a je zaměřený na rozvoj znalostí v oblasti přírodních věd a technických oborů, na podporu logického myšlení, samostatné tvořivosti a motivace k dalšímu studiu těchto oborů. Pro účastníky jsou připraveny přednášky odborníků, několik soutěží pro týmy i jednotlivce, exkurze a v neposlední řadě se seznámí s podobně orientovanými studenty z celé republiky. Na seminář se mohou přihlašovat všichni nadaní studenti, kteří o něj projeví zájem (tzn. nemusí být členy Mensy).

Publikoval: Martina Svatoňová

Celý článek

27. 3. 2017

Seminář Mensy- přednášky, soutěže

Zveme všechny nadané (tzn. nemusí být členy Mensy) studenty ve věku od 13 do 19 let na květnový mensovní seminář. Program semináře je zaměřen na rozšíření obzorů v oblasti přírodních věd a technických oborů. Pro účastníky jsou připraveny přednášky odborníků, několik soutěží pro týmy i jednotlivce, exkurze a v neposlední řadě se seznámí s podobně orientovanými studenty z celé republiky.

Publikoval: Martina Svatoňová

Celý článek

3. 1. 2017

Talnet otevírá možnost přihlášení do druhých bloků kurzů

Noví zájemci o T- kurzy se mohou registrovat do druhých bloků T-kurzů. Uzávěrka přihlašování je 15 .1. 2017. Začátek druhých bloků již 9. 1. 2017.

Publikoval: Martina Svatoňová

Celý článek

7. 11. 2016

Mensa - organizátor Logické olympiády, výsledky krajského kola LO 4.11.2016

Mensa je mezinárodní nevládní organizace založená roku 1946 v Oxfordu, která sdružuje lidi s IQ mezi horními dvěma procenty populace. Česká pobočka Mensy existuje od roku 1991 a nyní má již více než 4 500 členů. Zabývá se mimo jiné vzděláváním dětí, podporuje rozvoj nadaných dětí po celé republice, organizuje Logickou olympiádu, zřizuje Kluby nadaných dětí, provádí testování IQ veřejnosti, pořádá letní tábory a jiné akce pro děti a jako jediná Mensa na světě zřizuje vlastní Mensa gymnázium – osmileté gymnázium pro nadané studenty.

Publikoval: Martina Svatoňová

Celý článek

30. 9. 2016

Vyhlášen dotační program MŠMT Podpora nadaných žáků 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dotační program Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2017. Program prioritně podpoří organizátory vzdělávacích aktivit typu letních škol, badatelských aktivit, odborných projektů, soustředění apod., které budou zajišťovat zejména nové netradiční formy vzdělávacích aktivit nadaných žáků. V tomto programu může být příjemcem dotace vysoká škola, veřejná výzkumná instituce, nestátní nezisková organizace nebo středisko volného času. Dotační program umožní podporovat projekty subjektům, které mohou významným způsobem podpořit nadané žáky.

Publikoval: Martina Svatoňová

Celý článek

21. 9. 2016

FYKOSí Fyziklání #11

Fyziklání je tradiční soutěž maximálně 5členných týmů středoškoláků, kteří se zajímají o matematiku a fyziku. Jejich úlohou bude v daném časovém limitu získat za řešení úloh co nejvíce bodů. Podrobnosti na http://fyziklani.fykos.cz

Publikoval: Martina Svatoňová

Celý článek

21. 9. 2016

Fyziklání online #6

Fyziklání online je tříhodinová týmová hra probíhající přes Internet. Soutěž je určena především středoškolským týmům z České a Slovenské republiky.

Publikoval: Martina Svatoňová

Celý článek

19. 9. 2016

Systém podpory nadání

„Systém podpory nadání“, který je budován Národním institutem pro další vzdělávání ve spolupráci s dalšími organizacemi, vychází z „Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období 2014-2020“. Cílem Systému podpory nadání je maximální rozvoj a plné využití potenciálu všech dětí, žáků a studentů včetně rozvoje jejich tvořivosti, a to již od předškolního věku. Tato podpora je dlouhodobá a systematická. Zahrnuje oblasti formálního, zájmového i neformálního vzdělávání.

Publikoval: Martina Svatoňová

Celý článek