Krajské dotace pro rok 2016 - sociální oblast

Krajské dotační programy pro rok 2016

16.9.2015

Vyhlášení dotací na podporu sociálních služeb z rozpočtu MPSV pro rok 2016

Zastupitelstvo kraje vyhlásilo dne 14.9.2015 dotační řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, které bude financováno z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdrží na základě dotačního řízení pro kraje a Hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2016.