Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadÚřední deska (vše)Zveřejňování smluv

Zveřejňování smluv

Od 1. 7. 2015 je dle zákonu č. 24/2015 Sb. povinnost zveřejňovat dotační smlouvy (a smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci) nad 50 000 Kč. Veřejnoprávní smlouva včetně dodatků musí být zveřejněna nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění.

Obsahuje-li povinně zveřejňovaná veřejnoprávní smlouva nebo její dodatek informace, které jsou podle zvláštního právního předpisu vyloučeny ze zpřístupnění, zveřejní se smlouva nebo její dodatek bez informací vyloučených ze zpřístupnění včetně uvedení důvodu vyloučení. Ze zveřejnění jsou vyloučeny údaje, o kterých to stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie.


9. 4. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace 17OPK02-0549

Publikoval: Lenka Rychterová

Celý článek

9. 4. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace 17OPK02-0559

Publikoval: Lenka Rychterová

Celý článek

9. 4. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace 17OPK02-0585

Publikoval: Lenka Rychterová

Celý článek

9. 4. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace 17OPK02-0594

Publikoval: Lenka Rychterová

Celý článek

9. 4. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace 17OPK02-0601

Publikoval: Lenka Rychterová

Celý článek

9. 4. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace 17OPK02-0603

Publikoval: Lenka Rychterová

Celý článek

9. 4. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace 17OPK02-0630

Publikoval: Lenka Rychterová

Celý článek

9. 4. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace 17OPK02-0693

Publikoval: Lenka Rychterová

Celý článek

9. 4. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace 17OPK02-0738

Publikoval: Lenka Rychterová

Celý článek

9. 4. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace 17OPK02-0763

Publikoval: Lenka Rychterová

Celý článek