Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadÚřední deska (vše)Zveřejňování smluv

Zveřejňování smluv

Od 1. 7. 2015 je dle zákonu č. 24/2015 Sb. povinnost zveřejňovat dotační smlouvy (a smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci) nad 50 000 Kč. Veřejnoprávní smlouva včetně dodatků musí být zveřejněna nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění.

Obsahuje-li povinně zveřejňovaná veřejnoprávní smlouva nebo její dodatek informace, které jsou podle zvláštního právního předpisu vyloučeny ze zpřístupnění, zveřejní se smlouva nebo její dodatek bez informací vyloučených ze zpřístupnění včetně uvedení důvodu vyloučení. Ze zveřejnění jsou vyloučeny údaje, o kterých to stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie.


11. 6. 2018

Dotační smlouva DS2018/02862

Publikoval: Ondřej Slavík

Celý článek

11. 6. 2018

Dotační smlouva DS2018/02855

Publikoval: Ondřej Slavík

Celý článek

11. 6. 2018

Dotační smlouva DS2018/02852

Publikoval: Ondřej Slavík

Celý článek

11. 6. 2018

Dotační smlouva DS2018/02880

Publikoval: Ondřej Slavík

Celý článek

11. 6. 2018

Dotační smlouva DS2018/02869

Publikoval: Ondřej Slavík

Celý článek

11. 6. 2018

Dotační smlouva DS2018/02857

Publikoval: Ondřej Slavík

Celý článek

11. 6. 2018

Darovací smlouva DS2018/02720

Publikoval: Ondřej Slavík

Celý článek

11. 6. 2018

Darovací smlouva DS2018/02720

Publikoval: Ondřej Slavík

Celý článek

8. 6. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace 18ZPD04-0002

Publikoval: Ondřej Knotek

Celý článek

8. 6. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace 18RRD01-0011

Publikoval: Ondřej Knotek

Celý článek