Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadÚřední deska (vše)Zveřejňování smluv

Zveřejňování smluv

Od 1. 7. 2015 je dle zákonu č. 24/2015 Sb. povinnost zveřejňovat dotační smlouvy (a smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci) nad 50 000 Kč. Veřejnoprávní smlouva včetně dodatků musí být zveřejněna nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění.

Obsahuje-li povinně zveřejňovaná veřejnoprávní smlouva nebo její dodatek informace, které jsou podle zvláštního právního předpisu vyloučeny ze zpřístupnění, zveřejní se smlouva nebo její dodatek bez informací vyloučených ze zpřístupnění včetně uvedení důvodu vyloučení. Ze zveřejnění jsou vyloučeny údaje, o kterých to stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie.


18. 4. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace č. 17OPK02-0524

Publikoval: Jana Trojanová

Celý článek

18. 4. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace č. 17OPK02-0418

Publikoval: Jana Trojanová

Celý článek

18. 4. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace č. 17OPK02-0274

Publikoval: Jana Trojanová

Celý článek

18. 4. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace č. 17OPK02-0254

Publikoval: Jana Trojanová

Celý článek

18. 4. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace č. 17OPK02-0139

Publikoval: Jana Trojanová

Celý článek

18. 4. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace č. 17OPK02-0085

Publikoval: Jana Trojanová

Celý článek

18. 4. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace 17OPK02-0385

Publikoval: Lenka Rychterová

Celý článek

18. 4. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace 17OPK02-0119

Smlouva o poskytnutí dotace 17OPK02-0119

Publikoval: Martina Pavlistová

Celý článek

17. 4. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace 17OPK02-0953

Smlouva o poskytnutí dotace 17OPK02-0953

Publikoval: Martina Pavlistová

Celý článek

17. 4. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace 17OPK02-0865

Smlouva o poskytnutí dotace 17OPK02-0865

Publikoval: Martina Pavlistová

Celý článek