Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadÚřední deska (vše)Zveřejňování smluv

Zveřejňování smluv

Od 1. 7. 2015 je dle zákonu č. 24/2015 Sb. povinnost zveřejňovat dotační smlouvy (a smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci) nad 50 000 Kč. Veřejnoprávní smlouva včetně dodatků musí být zveřejněna nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění.

Obsahuje-li povinně zveřejňovaná veřejnoprávní smlouva nebo její dodatek informace, které jsou podle zvláštního právního předpisu vyloučeny ze zpřístupnění, zveřejní se smlouva nebo její dodatek bez informací vyloučených ze zpřístupnění včetně uvedení důvodu vyloučení. Ze zveřejnění jsou vyloučeny údaje, o kterých to stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie.


20. 10. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace č.17RRD05-0011

Publikoval: Dana Komorová

Celý článek

20. 10. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace č.17RRD05-0010

Publikoval: Dana Komorová

Celý článek

20. 10. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace č.17RRD11-0020

Publikoval: Dana Komorová

Celý článek

20. 10. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace č.17RRD11-0019

Publikoval: Dana Komorová

Celý článek

20. 10. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace č.17RRD11-0014

Publikoval: Dana Komorová

Celý článek

20. 10. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace č.17RRD11-0013

Publikoval: Dana Komorová

Celý článek

20. 10. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace č.17RRD11-0005

Publikoval: Dana Komorová

Celý článek

19. 10. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace 16OPK02-1536

Publikoval: Lenka Rychterová

Celý článek

17. 10. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace 17ZPD03-0009

Publikoval: Marcela Holda

Celý článek

17. 10. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace 17ZPD03-0017

Publikoval: Marcela Holda

Celý článek