Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeEvropské granty a dotacePřeshraniční spolupráce ČR - PolskoInterreg V-A ČR-Polsko (2014-2020)

Interreg V-A ČR-Polsko (2014-2020)

13. 8. 2014

INTERREG V-A Česká republika - Polsko (pro období 2014-2020)

Dne 23. června 2015 byl Evropskou komisí schválen program přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika – Polsko, který je vymezen pro programové období 2014-2020. Program je zaměřen na podporu projektů řešících společné řízení rizik (12,2 mil. EUR), rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů včetně zlepšení jejich dostupnosti pro posílení návštěvnosti v příhraniční oblasti (135,7 mil. EUR), společné vzdělávání a zvýšení kvalifikace žáků a studentů (10,2 mil. EUR) a spolupráci institucí a komunit (54,5 mil. EUR). Spolu s prostředky na administrativní činnost je pro program určeno z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) více než 226 mil. EUR (tj. více než 6 miliard Kč). Tyto evropské prostředky budou ještě doplněny z národních zdrojů ČR a Polska. Součástí programu je také Fond mikroprojektů, sloužící k upevňování vzájemné spolupráce a sounáležitosti na lokální úrovni (20 % prostředků z programu).

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek