Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadKultura a památková péčePamátková péčePrávní předpisy Obecné předpisy

Obecné předpisy

29. 4. 2016

Památkový zákon a vyhlášky k jeho provedení

Zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Znění platné ke 10. 5. 2016 v souvislosti s nabytím účinnosti č. 127/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 66/1988 Sb., Ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 26. dubna 1988, kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči Vyhláška č. 187/2007 Sb., Ministerstva kultury České republiky ze dne 10. července 2007, kterou se stanoví obsah a náležitosti plánu území s archeologickými nálezy Vyhláška č. 420/2008 Sb.,Ministerstva kultury České republiky ze dne 28. listopadu 2008, kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón

Publikoval: Ing. Milan Smolik

Celý článek

1. 6. 2005

SPRÁVNÍ ŘÁD

Publikoval: Ing. Milan Smolik

Celý článek

30. 5. 2005

Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy

Mezinárodní smlouva č. 99/2000 Sb.m.s., kterou je Česká republika vázána v oblasti památkové péče - ochrana archeologických památek

Publikoval: Ing. Milan Smolik

Celý článek

30. 5. 2005

Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy

Mezinárodní smlouva č. 73/2000 Sb.m.s., kterou je Česká republika vázána v oblasti památkové péče.

Publikoval: Ing. Milan Smolik

Celý článek