Územní studie

3.4.2014

Územní studie : silnice Častolovice - Rychnov nad Kněžnou

Návrh a posouzení umístění koridoru silnice propojující městys Častolovice respektive město Kostelec nad Orlicí s městem Rychnov nad Kněžnou včetně posouzení umístění koridoru silnice II/318 dle ZÚR KHK se zohledněním dopravních vazeb regionálního, popřípadě nadregionálního významu

4.10.2013

Územní studie: Kuks

Analýza koncepcí a nástrojů územního plánování v území Památkové rezervace Kuks s přilehlým komplexem bývalého hospitalu a souborem plastik v Betlémě a Národní kulturní památky Betlém v Novém lese u Kuksu a jejich nejbližšího okolí.