Královéhradecký kraj

Posilování absorpčních kapacit regionu Banát (Srbsko)

Dotační titul

Dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2013 v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce české republiky

Období realizace 01/2013 – 12/2013

Cíl projektu

Záměrem projektu je pomoc regionu Banát s přípravou procesu regionalizace a vstupu do EU. Obecným cílem je posílení absorpčních kapacit regionu Banát prostřednictvím předání zkušeností činností Královéhradeckého kraje a jednotlivých partnerských organizací, které jsou zapojeny do projektu – regionální rozvojová agentura CEP, Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, Místní akční skupina Království - Jestřebí hory a Technologické centrum Hradec Králové. Projekt má za cíl zahájit hlubší a intenzivnější spolupráci, která by měla vyústit v rozšíření spolupráce a vzniku nových společných projektových záměrů. Projekt bude realizován prostřednictvím studijních cest, při kterých budou partnerské organizace srbského Banátu seznamovány s činností a působením organizací na české straně.

Více informací


25. 11. 2013

Evaluační mise projektu Posilování absorpčních kapacit regionu Banát (Srbsko)

V termínu 9.-15.11.2013 se v rámci projektové aktivity uskutečnila závěrečná evaluační mise.

Publikoval: Kateřina Kupečková

Celý článek

6. 11. 2013

Studijní cesta představitelů Inkubačního podnikatelského centra regionu Banát

V termínu 20.-23.10.2013 se v rámci projektové aktivity uskutečnila 5. studijní cesta představitelů Inkubačního podnikatelského centra regionu Banát a regionální rozvojové agentury Banát v Královéhradeckém kraji.

Publikoval: Kateřina Kupečková

Celý článek

16. 10. 2013

Studijní cesta partnerských představitelů partnerských organizací KHK v regionu Banát

V termínu 22.-25.9.2013 se v rámci projektové aktivity uskutečnila studijní cesta představitelů partnerských organizací Královéhradeckého kraje do Banátského regionu.

Publikoval: Kateřina Kupečková

Celý článek

21. 8. 2013

Studijní cesta představitelů budoucích místních akčních skupin (MAS) z regionu Banát v KHK

V termínu 18.-21.8.2013 se v rámci projektové aktivity uskutečnila 4. studijní cesta představitelů budoucích místních akčních skupin (MAS) regionu Banát a regionální rozvojové agentury Banát v Královéhradeckém kraji.

Publikoval: Kateřina Kupečková

Celý článek

19. 6. 2013

Studijní cesta představitelů hospodářské komory z regionu Banát v KHK

V termínu 16.-19.6.2013 se v rámci projektové aktivity uskutečnila 3. studijní cesta představitelů hospodářské komory regionu Banát a regionální rozvojové agentury Banát v Královéhradeckém kraji.

Publikoval: Kateřina Kupečková

Celý článek

17. 6. 2013

Studijní cesta představitelů regionální rozvojové agentury Banát v KHK

V termínu 12.-15.5.2013 se v rámci projektové aktivity uskutečnila 2. studijní cesta představitelů regionální rozvojové agentury Banát v Královéhradeckém kraji.

Publikoval: Kateřina Kupečková

Celý článek

17. 6. 2013

Studijní cesta představitelů samospráv regionu Banát v KHK

V termínu 9.-12.4.2013 se v rámci projektové aktivity uskutečnila 1. studijní cesta představitelů samospráv regionu Banát v Královéhradeckém kraji.

Publikoval: Kateřina Kupečková

Celý článek