Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŠkolstvíPrevence rizikového chováníKoncepční materiály

Koncepční materiály

13. 6. 2017

Vyhodnocení Koncepce školské primární prevence rizikového chování dětí a mládeže Královéhradeckého kraje na období 2014-2018 za r. 2016

Rada Královéhradeckého kraje vzala 12.6.2017 na vědomí vyhodnocení výše uvedené koncepce za r. 2016. Jsou v něm shrnuta data získaná nejen z kraje, ale i od metodiků prevence při PPP a SPC KHK, ale i obcí, NNO a vzdělávacích organizací, samozřejmě i ze základních a středních škol z KHK.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

12. 6. 2017

Výsledky Systému výkaznictví preventivních aktivit za KHK za šk. r. 2015/2016

Za šk. rok 2015/2016 poprvé 149 škol z Královéhradeckého kraje vyplnilo formulář v rámci MŠMT podporovaného Systému výkaznictví preventivních aktivit. Školy formulář naleznou na http://www.preventivni-aktivity.cz/. Výsledky zjištění byly shrnuty ve Vyhodnocení koncepce školské primární prevence dětí a mládeže KHK na období 2014-2018 za rok 2016. Výkaz vyplňovaly základní i střední školy v KHK. Celkem jej vyplnilo za uvedený školní rok 893 škol v rámci ČR.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

6. 9. 2016

Vyhodnocení Koncepce školské primární prevence za r. 2015

Rada KHK vzala na svém zasedání 5.9.2016 Vyhodnocení Koncepce školské primární prevence rizikového chování dětí a mládeže Královéhradeckého kraje za rok 2015

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

10. 6. 2015

Další kolo soutěže KPBI

Dne 8.6.2015 bylo na stránkách www.kpbi.cz spuštěno další kolo soutěže projektu Kraje pro bezpečný internet! Cílem projektu je minimalizovat cestou prevence nebezpečí spojená s užíváním informačních technologií.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

28. 5. 2015

Výsledky dotačního řízení na r. 2015

Výsledky budou zveřejněny koncem měsíce června 2015. V dotačním programu 15SMP01 je v návrhu pro zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne 22. 6. 2015 rozděleno 754 000 Kč (podpořeno je 42 projektů z 57), v dotačním titulu 15SMP03 je v návrhu rozděleno 267 000 Kč (podpořeno 14 z 16 projektů).

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

23. 4. 2015

Vyhodnocení Koncepce školské primární prevence rizikového chování za rok 2014

Usnesením čj. RK/11/442/2015 vzala Rada Královéhradeckého kraje na vědomí "Vyhodnocení Koncepce školské primární prevence rizikového chování dětí a mládeže Královéhradeckého kraje za rok 2014".

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

10. 4. 2015

Klíčové strategické dokumenty k prevenci - národní úroveň

MŠMT považuje v oblasti prevence následující dokumenty za strategické:

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

13. 12. 2013

Koncepce školské primární prevence rizikového chování dětí a mládeže Královéhradeckého kraje na období 2014-2018

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém zasedání dne 9. 12. 2013 schválilo usnesením čj. ZK/11/613/2013 Koncepci školské primární prevence rizikového chování dětí a mládeže Královéhradeckého kraje na období 2014-2018 (dále jen "Koncepce").

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

3. 10. 2013

Nový metodický pokyn MŠMT v oblasti prevence

V srpnu 2013 byl vydán Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních, čj. MSMT-22294/2013-1, dostupný na http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-pokyny.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

28. 5. 2013

Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013 - 2018

MŠMT se podařilo vypracovat první národní strategii primární prevence, která byla schválena Vládou ČR.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek