Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŠkolstvíArchivPrevence rizikového chováníOstatní

Ostatní

18. 12. 2012

Specializační studium pro školní metodiky prevence - o. s. Semiramis

Občanskému sdružení Semiramis se podařilo získat dotační titul pro vzdělávání školních metodiků prevence (dále "ŠMP") a od 24. 1. 2013 otevírá specializační studium pro ŠMP na Malé Skále v okrese Turnov. Pro ŠMP z Královéhradeckého kraje je studium zdarma!

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

8. 11. 2012

Středisko výchovné péče Návrat Hradec Králové

Informace o nejdůležitějších změnách za poslední rok

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

6. 11. 2012

Studium pro školní metodiky prevence - ŠZ DVPP KHK

Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje zahájilo dne 6. 12. 2012 již třetí ročník studia k výkonu specializovaných činností v oblasti prevence sociálně patologických jevů dle zákona č. 563/2004 Sb. a § 9 c) vyhlášky č. 317/2005 Sb., v celkové délce 250 hodin. Výuka probíhá v pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí v Hradci Králové. Uzavírka přihlášek byla 10. 11. 2012, ale PŘÍPADNÍ ZÁJEMCI SE MOHOU JEŠTĚ HLÁSIT DO 15. 1. 2013. Program je akreditován MŠMT ČR čj. 3428/2011-25-122.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

25. 10. 2012

Testování ve školách

Dne 15. 10. 2012 proběhla na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje konference "Dítě a droga", které se zúčastnilo asi 80 posluchačů. Vystupovala celá řada odborníků. Jak se ukázalo, palčivým tématem je otázka testování žáků a studentů na přítomnost návykového látky ve školách. V příloze naleznete prezentace Mgr. Jaroslava Šejvla z Centra adiktologie, Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze k této problematice. Dále byla zmiňována i JUDr. Břetislavem Brejchou, vedoucím Odboru metodiky a prevence Národní protidrogové centrály Policie ČR. Následně krajský úřad obdržel i vyjádření MŠMT k této problematice (viz přílohy). V přiložených dokumentech se můžete dočíst o názorech jednotlivých odborníků na tuto problematiku.  

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

25. 10. 2012

Prostor Pro, občanské sdružení

Občanského sdružení PROSTOR PRO - JENOM DOBRÉ ZPRÁVY leták - podzim 2012

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

5. 5. 2011

Mapování práce školních metodiků prevence

Mapování práce školních metodiků prevence a jejich postavení v systému primární prevence v Královéhradeckém kraji za školní rok 2009/2010.

Publikoval: Dagmar Anschlagová

Celý článek

29. 4. 2011

Škola podporující zdraví

Projekt Škola podporující zdraví je jasně zpracovanou, certifikovanou a realizovanou filozofií výchovy ke zdraví u dětí, žáků, studentů i učitelů. Do tohoto projektu mohou být zařazeny mateřské, základní a střední školy z celé České republiky. Aktualizace, doplněna kapitola "Jak se připravit na vstup do sítě Škol podporujících zdraví".

Publikoval: Dagmar Anschlagová

Celý článek

8. 7. 2010

Certifikace programů primární prevence

Aktuální Informace o certifikacích programů primární prevence: Žádosti o certifikace programů primární prevence užívání návykových látek budou přijímány od 1.8.2010 na Institutu pedagogicko-psychologického poradenství (více na www.ac.ippp.cz)
Zdroj: http://www.msmt.cz/socialni-programy/certifikace.

Publikoval: Dagmar Anchlagová

Celý článek