Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŠkolstvíArchivPrevence rizikového chováníKe stažení, odkazy

Ke stažení, odkazy

10. 11. 2017

Školský informační portál Královéhradeckého kraje

Nové informace budou zveřejňovány na Školském informačním portálu Královéhradeckého kraje: www.sipkhk.cz. Portál sestává ze tří částí:

  • Vzdělávací portál - informace, aktuality a dokumenty z oblasti vzdělávání včetně zájmového, volnočasových aktivit, tělovýchovy a sportu
  • Přijímací řízení - informace o oborech vzdělání v Královéhradeckém kraji, které nabízejí jednotlivé střední školy (o počtu nabízených míst, podaných přihlášek a termínech pro podání přihlášek)
  • Pracovní místa ve školách - systém pro zveřejňování nabídek a poptávek po pracovních místech ve školách a školských zařízeních v Královéhradeckém kraji. Pro zveřejnění není nutná registrace, ale podmínkou je platná e-mailová adresa, na kterou budou zaslány informace o vložení, respektive schválení a zveřejnění inzerátu a rovněž odkaz umožňující smazání inzerátu.

Publikoval: Jan Dvořák

Celý článek

13. 6. 2017

Vyhodnocení Koncepce školské primární prevence rizikového chování dětí a mládeže Královéhradeckého kraje na období 2014-2018 za r. 2016

Rada Královéhradeckého kraje vzala 12.6.2017 na vědomí vyhodnocení výše uvedené koncepce za r. 2016. Jsou v něm shrnuta data získaná nejen z kraje, ale i od metodiků prevence při PPP a SPC KHK, ale i obcí, NNO a vzdělávacích organizací, samozřejmě i ze základních a středních škol z KHK.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

12. 6. 2017

Informace od Prostoru Pro, o.p.s.

Leták nestátní neziskové organizace Prostor Pro, o.p.s., která mnoho let působí v Královéhradeckém kraji, přináší celou řadu informací. S jejich bližším obsahem se seznamte v příloze.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

9. 6. 2017

Semirasmis z.ú. nabízí od října 2017 další běh specializačního studia pro ŠMP

Akreditované specializační studium odpovídá vyhlášce č. 317/2005 Sb. § 9 c). Studium obsahuje jak teoretické, tak praktické části v rozsahu 300 h. Cena kurzu je 22 000 Kč. Vzdělávání bude probíhat formou 16 dvoudenních setkání na Malé Skále, okres Turnov. Zájemci mají vyplněnou přihlášku zasílat na cva@os-semiramis.cz. Pro výkon funkce ŠMP je nezbytné absolvování specializačního studia. Teprve poté bude ŠMP mít nárok na specializační příplatek dle ust. § 133 zákoníku práce a plánované snížení míry přímé pedagogické činnosti dané novelou nařízení vlády č. 75/2005 Sb.. Studium bude ukončeno vypracováním ročníkové práce, absolvováním povinných praxí, obhájením závěrečné práce.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

28. 3. 2017

Projekt o šikaně - Nenech to být - získal záštitu MŠMT

Vážené kolegyně,kolegové, dovolujeme si Vás informovat o tom, že MŠMT poskytlo záštitu projektu Nenech to být (www.nntb.cz ). Jedná se o nástroj, který může pomoci ve školách s odhalováním fenoménu zvaného šikana. Jeho smyslem je nabídnout dostupný bezpečný prostor pro nahlášení případu, kdy je někomu nebo má být ubližováno. Je tedy cílen na oběti a přihlížející většinu.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

14. 7. 2016

Linka ztracené dítě

Informujeme Vás o zřízení bezplatné nonstop telefonické službě dostupné na lince 116 000. Linka pomoci je určena metodikům prevence ve školství a pedagogickým pracovníkům. Je službou pro rodinu a školu, tedy pro učitele, vychovatele, žáky, studenty, rodiče. Linka 116 000 funguje NONSTOP a ZDARMA (tj. volající nehradí hovorné).

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

8. 12. 2015

Rizikové formy chování českých a slovenských dětí v prostředí internetu

Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. a kol., vydalo novou monografii s názvem Rizikové formy chování českých a slovenských dětí v prostředí internetu. Cílem publikace je představit čtenářům rizika, kterým jsou v prostředí internetu české a slovenské děti vystaveny a navrhnout řešení, která umožní tato rizika účinným způsobem snížit.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

25. 2. 2015

Saferinternet vyhlásil novou kreativní soutěž o bezpečném on-line chování pro děti ze základních a středních škol

iSejf je soubor tematických soutěží, které pořádá Národní centrum bezpečnějšího internetu. Během roku 2015 se uskuteční celkem 11 soutěží o spoustu hodnotných cen pro děti a mladé lidi od 6 do 18 let. Většina kol bude určena pro užší věkové kategorie. Pro mladší účastníky od 6 do 12 let a pro starší od 13 do 18 let.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

25. 2. 2015

Preventivní filmové projekty - premiéra filmu NA HRANĚ

V dubnu 2015 bude na webových stránkách http://www.prevence-info.cz/filmove-projekty zveřejněn nový film Davida Vignera k problematice manipulace ve školním prostředí s názvem NA HRANĚ. Určen je žákům II. stupně ZŠ a SŠ. V současné době vzniká manuál pro pedagogy.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

19. 2. 2015

Lidská práva - práva dětí, diskriminace aj.

Na webových stránkách http://www.lidskaprava.cz/chci-to-resit/ naleznete reakce na poptávku pedagogů po materiálu, který by pomohl vhodně reagovat na projevy nesnášenlivosti, diskriminace a rasismu studentů. Ve spolupráci s odborníky vznikly materiály k pěti základním okruhům, které učitelé uvedli jako nejpalčivější (Studenti nesnášejí Romy, Studenti projevují nesnášenlivost vůči cizincům žijícím v ČR, Studenti urážejí odlišující se spolužáky, Diskriminační projevy u kolegy či ředitele a Šikana).

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek