Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŠkolstvíArchivPrevence rizikového chováníKonference, semináře

Konference, semináře

12. 11. 2015

Seminář "Záškoláctví"

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář s názvem "Záškoláctví", který proběhne na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje dne 10.12.2015 od 9 do 16 h. Tomuto tématu se věnujeme z důvodu stále vysokého procenta tohoto rizikového jevu v našich školách.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

21. 10. 2015

Sociální klima školy - konference primární prevence 2015

Dne 3. 11. 2015 od 9 do 16 hod proběhla v sále zastupitelstva Královéhradeckého kraje konference primární prevence rizikového chování tentokrát na téma Sociální klima školy.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

13. 4. 2015

Pražské fórum primární prevence rizikového chování 2015 na téma agrese a agresivní chování

Ve velké zasedací síni Nové radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1 se od 9 hod dne 25. 5. 2015 koná seminář pořádaný Magistrátem měta hlavního města Prahy a Centrem sociální služeb Praha.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

1. 4. 2015

Nabídka akreditovaných seminářů Kočičí zahrada a Unplugged

Klinika adiktologie 1. LF UK Praha pořádá na podzim 2015 akreditované semináře metodik primární prevence - Kočičí zahrada a Unplugged.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

1. 4. 2015

Nabídka akreditovaných konferencí Dítě v krizi a Prevence rizikového sexuálního chování

Dne 28. 4. 2015 v budově Krajského úřadu Pardubického kraje proběhne konference Prevence rizikového sexuálního chování - úkol základního vzdělávání pořádaná Centrem pro rodinu a sociální péči z.s. a Národním centrem pro rodinu. Ve dnech 1.-2. 6. 2015 proběhne ve Zlíně XVII. celorepublikový seminář Dítě v krizi - "Labyrint dětského světa" pod záštitou MŠMT, MPSV aj. Akci připravuje společnost Kalokagathie s.r.o, první ročník proběhl v r. 1999 v Praze.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

16. 2. 2015

Specializační studium pro školní metodiky prevence - Klinika adiktologie

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze od 19. 3. 2015 otevírá další kurz specializačního studia určeného školním metodikům prevence. Vzdělávání bude probíhat jednou za měsíc ve dvoudenních blocích. Ukončení kurzu: říjen/listopad 2016. Cena studia je 13500 Kč, nyní lze získat slevu (viz příloha).

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

7. 11. 2014

KPBI - soutěž pro žáky prodloužena do 15. 11. 2014!

V rámci projektu Kraje pro bezpečný internet bylo zaregistrováno v soutěži k dnešnímu dni asi 3 300 žáků z našeho kraje. Nejvíce registrovaných má Středočeský kraj s počtem 4 500 žáků. Soutěž je prodloužena do 15. 11. 2014, zkuste využít šance na výhru. Více na http://www.kpbi.cz/. .

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

7. 11. 2014

Seminář Návykové látky ve školním prostředí

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář zaměřený na drogovou tematiku - Návykové látky ve školním prostředí, který je naplánován na 11. 12. 2013 od 9 do 15 hod v zasedací místnosti P1.906 Albrechta z Valdštejna na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

9. 10. 2014

Seminář Bezpečnější pohyb žáků v počítačovém prostředí

Dne 12. 11. 2014 se od 9 do 15 hod se můžete těšit na přední odborníky z praxe, Mgr. Kamila Kopeckého, Ph.D. a PhDr. René Szotkowski, Ph.D., z PdF UP Olomouc, lektory projektu E-bezpečí.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

9. 10. 2014

Seminář Právní odpovědnost pedagogů

Dovolujeme si pozvat všech erudované zájemce o seminář JUDr. Miroslava Antla, který se uskuteční dne 10. 11. 2014 od 13.30 do 15.30 v zasedací místnosti P1.906 na KÚ KHK.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek