Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŠkolstvíArchivPrevence rizikového chováníKonference, semináře

Konference, semináře

9. 5. 2017

Nabídka realizace semináře "Ozbrojený útočník ve škole"

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje opětovně nabízí realizaci preventivních seminářů s názvem „Ozbrojený útočník ve škole“. Seminář je určen výhradně pedagogům a nepedagogickým pracovníkům ve školách a školských zařízeních.

Publikoval: Jan Dvořák

Celý článek

16. 3. 2017

Zpravodaj prevence rizikového chování 1/2017

Další číslo Zpravodaje prevence rizikového chování pro školy a školská zařízení č. 1/2017 přináší informace o probíhající výzvě dotačních programů pro oblast prevence vyhlašované Královéhradeckým krajem (do 14 h 30.3.2017). Dále o plánovaných akcích v rámci krajského projektu Podpora pedagogů KHK v oblasti rozvoje příznivého školského klimatu – bezplatné vzdělávání – nejbližší akce s Mgr. Janem Marešem, Ph. D., vedoucím katedry psychologie Masarykovy univerzity Brno dne 23.3. na ŠZ DVPP KHK v Hradci Králové s názvem Klima školní třídy a klima školy. Zpravodaj ale přináší i nabídky PPP a SPC KHK, informace o dotacích MŠMT, ale i Systému výkaznictví preventivních aktivit, v jehož rámci v současné době požaduji vyplnění dotazníku za šk. rok 2015/2016 v termínu do 24.3.2017 z důvodu získání dat od škol pro vyhodnocení Koncepce školské primární prevence rizikového chování dětí a mládeže KHK za r. 2016 a tlaku MŠMT na jeho vyplňování.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

22. 2. 2017

Dítě v krizi - pozvánka na XIX. celorepublikový seminář

Při příležitosti 57. ročníku ZLÍN FILM FESTIVALU 2017 a Mezinárodního dne dětí jste srdečně zváni na celorepublikový seminář s názvem "Dítě v krizi - Dětský svět v souvislostech...". Akce proběhne v termínu 29.-30.5.2017 v Interhotelu Moskva ve Zlíně. Program bude ještě upřesněn. V rámci festivalu bude představen film Jakub režiséra Davida Vignera věnovaný problematice domácího násilí (včetně odborné debaty) a divadelní představení Jsi USER (Ypsilonka, vliv sociálních sítí na duševní stav mladého jedince).

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

18. 11. 2016

Semináře Finanční gramotnost na internetu

Ve dnech 14.-16.11.2016 proběhly semináře s názvem Finanční gramotnost na internetu na 3 středních školách v Královéhradeckém kraji. Tyto semináře byly postupně nabízeny v celé ČR, a to v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

7. 10. 2016

Krajská konference NÁSTRAHY VIRTUÁLNÍ SVĚTA

Dne 15. 11. 2016 proběhne v sále zastupitelstva Královéhradeckého kraje konference zaměřená na nástrahy kyberprostoru. Toto téma je stále s větší mírou i ve školním prostředí řešeno. Někdy je bohužel spojováno s kyberšikanou, sextingem. V rámci projektu Kraje pro bezpečný internet se pedagogové mohou dovědět v rámci konference více informací od odborníků z České pojišťovny o Finanční gramotnosti, od Mgr. Markéty Jírové Exnerové ze Semiramis, z.ú., vyslechnou přednášku na téma Kyberprostor jako jedno z témat primární prevence a poslední příspěvek bude s Martinem Kožíškem, člověkem, který na Seznam.cz, řeší reálné problémy obětí internetového prostředí.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

7. 10. 2016

Seminář DOMÁCÍ NÁSILÍ - PROJEKCE PREVENTIVNÍHO FILMU JAKUB - odložen na začátek r. 2017

Zveme Vás 17.10.2016 na seminář zaměřený na téma domácí násilí. Jeho součástí bude projekce preventivního filmu Jakub, beseda s režisérem filmu i odborníky z řad PČR, OSPOD, Intervenčního centra pro oběti domácího násilí Hradec Králové, občanského sdružení ROSA, Praha. Seminář 17.10.2016 byl pro nízký zájem zrušen. Nabídnut bude opětovně začátkem roku 2017!

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

21. 4. 2016

Projekce filmu Jakub - téma domácí násilí

Dovolujeme si pozvat žáky 1. ročníků SŠ, SOU a žáky víceletých gymnázií (včetně tercie výše) na projekci preventivního filmu Jakub, která se uskuteční 11.5.2016 v prostorách víceúčelového sálu Knihovny města Hradce Králové ve Wonkově ul. Film Jakub se zabývá tematikou domácího násilí. Vznikl jako ostatní preventivní filmy Davida Vignera pod záštitou MŠMT.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

1. 4. 2016

Seminář Syndrom týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte m (CAN) a jak na jeho prevenci

Dne 21. 4. 2016 od 10 do 15 hod v posluchárně ZŠ V Domcích, Trutnov, proběhne seminář lektorovaný Mgr. Martinou Kekulovou. Cena semináře Kč 50. Zbytek je hrazen z dotačního programu. Přihlášky přijímá Mgr. Mikesková - metodikPPPTU@seznam.cz

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

17. 2. 2016

Celorepublikový seminář Dítě v krizi - "Svět dětí na šachovnici života ..."

XVIII. ročník akreditovaného semináře proběhne za účasti zahraničních i celorepublikových odborníků ve Zlíně ve dnech 30.-31. 5. 2016 při příležitosti 56. ročníku ZLÍN FILM FESTIVALU 2016 a Mezinárodního dne dětí. Seminář připravuje KALOKAGATHIE s.r.o. ve spolupráci s dalšími institucemi. Cílem semináře je podporovat multidisciplinární spolupráci v problematice ochrany dětí nejenom na místní úrovni, ale i v celorepublikovém a mezinárodním kontextu.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

15. 2. 2016

Seminář Kočičí zahrada

Pro pedagogy z 1. stupně ZŠ nabízíme preventivní program s názvem "Kočičí zahrada" určený především žákům 2. a 3. ročníkům ZŠ. Jedná se o akreditovaný program rozvoje sociálních dovedností dětí vedoucí k prevenci rizikového chování. První pracovní seminář se uskuteční 15.3.2016 na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje v zasedací místnosti P1.905 Karla Poláčka.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek