Dotační programy v oblasti prevence sociálně patologických jevů

3.12.2009

Školství a prevence rizikového chování

Na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1573/2009 ze dne 16. 11. 2009 a v souladu s usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/9/582/2009 ze dne 22. 10. 2009, Královéhradecký kraj vyhlašuje dotační programy na rok 2010 pro oblast školství a prevence rizikového chování.

28.4.2009

Dotační řízení na Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2009

Královéhradecký kraj na základě pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásil dotační řízení na Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2009 v Královéhradeckém kraji - Program I. (projekty místního a regionálního charakteru). Formulář žádosti. Metodický pokyn. Formuláře závěrečné zprávy a vyúčtování.Výsledky dotačního řízení.