Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŠkolstvíArchivPrevence rizikového chováníDotační programy

Dotační programy

2. 2. 2015

MŠMT - vyhlášení výsledků rozvojového programu Etická výchova

Pod čj. MSMT-26901/2014-2 vyhlásilo MŠMTv Praze dne 30. 1. 2015 výsledky rozvojového programu Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnícících víceletých gymnázií v roce 2015. Celkem bylo podpořeno 41 projektů ze 142 žádostí.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

14. 1. 2015

Vyhlášení dotačních titulů KHK v oblasti prevence na r. 2015

Vážení zájemci, na http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=3  jsou již zveřejněny vyhlášené dotační podmínky pro dotační programy v oblasti prevence rizikového chování schválené Zastupitelstvem Kráovéhradeckého kraje dne 3. 11. 2014 na rok 2015  včetně podrobného popisu jednotlivých programů ve fromátu PDF.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

26. 8. 2014

Dotace MŠMT na rok 2015 - semináře pro žadatele v Praze

Vážené kolegyně a vážení kolegové, informuji Vás, že na webových stránkách www.prevence-info.cz je možnost přihlašování na semináře pro žadatele o dotace v dotačním řízení MŠMT pro oblast primární prevence na rok 2015.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

9. 5. 2014

Výsledky dotačního řízení programů primární prevence Královéhradeckého kraje

Dne 28. 4. 2014 na svém zasedání schválilo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje výsledky dotačního řízení včetně programu zaměřeného na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl dětí a mládeže. V tomto roce se podařilo do tohoto dotačního titulu získat 700 000 Kč, které byly rozděleny úspěšným žadatelům.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

7. 1. 2014

Dotační program v oblasti prevence na rok 2014 - termín výzvy je za dveřmi

Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl dětí a mládeže

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

11. 7. 2013

MŠMT vypsalo DOTAČNÍ PROGRAM PREVENCE PRO ROK 2014

Aktuální informace o dotačním programu prevence pro rok 2014 vypsané MŠMT pro oblast prevence rizikového chování, zveřejnění metodiky, elektronického formuláře a výsledky dotačního programu pro rok 2014 vyhlásil Odbor speciálního vzdělávání a institucionální výchovy MŠMT.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

20. 3. 2013

Dotační program pro oblast prevence MŠMT - důležité upozornění

Na osobním jednání s Ing. Radkou Heřmánkovou, pracovnicí úseku prevence MŠMT, dne 19. 3. 2013 byla poskytnuta důležitá informace ohledně schválených dotačních titulů na rok 2013. Seznam úspěšných projektů a jejich schválenou výši naleznete na odkaze http://www.msmt.cz/file/26378 . Protože MŠMT ČR ještě neobdrželo finanční prostředky od Ministerstva financí, mohou být projekty realizovány, ovšem nesmí být čerpány, tj. účetní doklady budou muset být vystaveny až po obdržení rozhodnutí!

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

19. 11. 2012

Dotační programy na rok 2013

1) Programy zaměřené na prevenci rizikového chování 2) Podpora a rozvoj zdravého životního stylu

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

2. 11. 2011

Dotační program pro oblast prevence na období 2010 - 2012: ROK 2011

Na webových stránkách MŠMT (http://www.msmt.cz/socialni-programy/dotacni-program-pro-oblast-prevence-na-obdobi-2010-2012-rok) byla umístěna metodika vyúčtování dotace na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování na rok 2011. Žádosti o změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace lze podávat v termínu do 15. listopadu 2011.

Publikoval: Dagmar Anschlagová

Celý článek

1. 7. 2011

Dotační program pro oblast prevence na období 2010 - 2012: ROK 2012

Aktuální informace o dotačním programu MŠMT pro oblast prevence rizikového chování, metodika a semináře pro rok 2012.
Zdroj: http://www.msmt.cz/socialni-programy/dotacni-program-pro-oblast-prevence-na-obdobi-2010-2012-rok-1.

Publikoval: Dagmar Anchlagová

Celý článek