Dotační programy v oblasti prevence sociálně patologických jevů

2.2.2015

MŠMT - vyhlášení výsledků rozvojového programu Etická výchova

Pod čj. MSMT-26901/2014-2 vyhlásilo MŠMTv Praze dne 30. 1. 2015 výsledky rozvojového programu Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnícících víceletých gymnázií v roce 2015. Celkem bylo podpořeno 41 projektů ze 142 žádostí.

9.5.2014

Výsledky dotačního řízení programů primární prevence Královéhradeckého kraje

Dne 28. 4. 2014 na svém zasedání schválilo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje výsledky dotačního řízení včetně programu zaměřeného na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl dětí a mládeže. V tomto roce se podařilo do tohoto dotačního titulu získat 700 000 Kč, které byly rozděleny úspěšným žadatelům.

11.7.2013

MŠMT vypsalo DOTAČNÍ PROGRAM PREVENCE PRO ROK 2014

Aktuální informace o dotačním programu prevence pro rok 2014 vypsané MŠMT pro oblast prevence rizikového chování, zveřejnění metodiky, elektronického formuláře a výsledky dotačního programu pro rok 2014 vyhlásil Odbor speciálního vzdělávání a institucionální výchovy MŠMT.

20.3.2013

Dotační program pro oblast prevence MŠMT - důležité upozornění

Na osobním jednání s Ing. Radkou Heřmánkovou, pracovnicí úseku prevence MŠMT, dne 19. 3. 2013 byla poskytnuta důležitá informace ohledně schválených dotačních titulů na rok 2013. Seznam úspěšných projektů a jejich schválenou výši naleznete na odkaze http://www.msmt.cz/file/26378 . Protože MŠMT ČR ještě neobdrželo finanční prostředky od Ministerstva financí, mohou být projekty realizovány, ovšem nesmí být čerpány, tj. účetní doklady budou muset být vystaveny až po obdržení rozhodnutí!