Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŠkolstvíArchivPrevence rizikového chováníDotační programy

Dotační programy

10. 11. 2017

Školský informační portál Královéhradeckého kraje

Nové informace budou zveřejňovány na Školském informačním portálu Královéhradeckého kraje: www.sipkhk.cz. Portál sestává ze tří částí:

  • Vzdělávací portál - informace, aktuality a dokumenty z oblasti vzdělávání včetně zájmového, volnočasových aktivit, tělovýchovy a sportu
  • Přijímací řízení - informace o oborech vzdělání v Královéhradeckém kraji, které nabízejí jednotlivé střední školy (o počtu nabízených míst, podaných přihlášek a termínech pro podání přihlášek)
  • Pracovní místa ve školách - systém pro zveřejňování nabídek a poptávek po pracovních místech ve školách a školských zařízeních v Královéhradeckém kraji. Pro zveřejnění není nutná registrace, ale podmínkou je platná e-mailová adresa, na kterou budou zaslány informace o vložení, respektive schválení a zveřejnění inzerátu a rovněž odkaz umožňující smazání inzerátu.

Publikoval: Jan Dvořák

Celý článek

18. 8. 2017

Informace o pozastavení vyhlášeného dotačního programu Bezpečné klima v českých školách ze strany MŠMT

Vážené kolegyně a kolegové, dovolujeme si Vás informovat, že pro rok 2018 a dále je pozastaven program Bezpečné klima, a to z důvodu toho, že vzdělávání školních metodiků prevence (včetně specializačního studia) a dalších pedagogických pracovníků i v oblasti prevence rizikového chování je financováno prostřednictvím šablon OP VVV a nelze tudíž financovat identickou aktivitu ze státních prostředků. Bližší informace k možnosti čerpání budou zveřejněny nawebu MŠMT v průběhu měsíce září.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

20. 1. 2017

Podpora pedagogů KHK v oblasti rozvoje příznivého školského klimatu - krajský projekt 2017

Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje (KHK) podalo za Královéhradecký kraj žádost do dotačního řízení MŠMT v oblasti prevence na r. 2017. Dne 10.1.2017 jsme obdrželi informaci, že byl projekt podpořen. V rámci tohoto projektu chceme nabídnout našim školním metodikům prevence, ale i ostatním pedagogům jednodenní vzdělávací akce, ale dvoudenní výjezdní vzdělávací akce, které by měly zvýšit jejich přehled v oblasti budování příznivého školského klimatu, který se odráží do atmosféry života školy, chutí žáků se vzdělávat a naladěním pedagogů učit.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

13. 1. 2017

Info z MŠMT - výsledky dotačního řízení na r. 2017, nová příloha metodického pokynu - hazardní hráčství

Dne 10.1.2017 byly schváleny návrhy dotační komise MŠMT na r. 2017 pro dotační programy: Bezpečné klima v českých školách a Programy na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování. Výsledky naleznete na http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/informace-k-prubehu-dotacniho-rizeni-na-rok-2017 . .

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

13. 1. 2017

Dotační programy KHK na r. 2017, MIMOŘÁDNÉ ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY (MUP)

Královéhradecký kraj vyhlašuje na r. 2017 opět dva dotační programy: 1) 17SMP01 Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl dětí a mládeže 2) 17SMP03 Etická výchova ve školách. Žádosti lze zasílat v termínu od 8 hodin dne 13.2.2017 do 14 hodin dne 30.3.2017. Dotační řízení se týká subjektů, které nejsou zřizovány Královéhradeckým krajem. Nové pokyny k mimořádným účelovým prostředkům spolu s průvodním dopisem byly do školských příspěvkových organizací Královéhradeckého kraje zaslány elektronicky dopisem ze dne 18.1.2017. Žádosti se mohou podávat v termínu do 2.2.2017. Výsledky žádostí o mimořádný účelový příspěvek budou známy na konci března 2017.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

1. 9. 2016

Dotační výzvy MŠMT a MZ ČR na rok 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo koncem června 2016 dotační výzvu "na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování". Ministerstvo zdravotnictví ČR zveřejnilo Metodiku pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci programu „Péče o děti a dorost“ a programu „Prevence kriminality“ - vše pro rok 2017.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

1. 4. 2016

MŠMT zaktualizovalo 24.3.2016 metodické podklady k řešení šikany ve školách

Vzhledem ke vzrůstajícímu počtu případů šikany a kyberšikany mezi spolužáky, ale i směrem k pedagogům předkládá nově MŠMT přehledný a ucelený aktualizovaný metodický materiál k prevenci a řešení případné šikany ve školách a školských zařízeních.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

13. 1. 2016

Vyhlášení dotačních programů Královéhradeckého kraje - "PREVENCE, ETICKÁ VÝCHOVA"

Na webových stránkách http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=3 jsou zveřejněny informace k dotačním programům:

  • 16SMP01 Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl dětí a mládeže
  • 16SMP03 Etická výchova ve školách

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

18. 6. 2015

MŠMT vyhlásilo dotační program v oblasti prevence na r. 2016

Z oddělení prevence a speciálního vzdělávání MŠMT přišla informace o vyhlášení dotačního řízení pro programy na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování na rok 2016. Bližší informace včetně platné metodiky jsou zveřejněny na http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/programy-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-pro

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek