Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeÚzemní plánování

Územní plánování

Další odkazy


Aktuální informace

 

3. 3. 2009

IOP - Seminář pro žadatele a příjemce k aktivitě 5.3b)

Seminář zaměřený na podporu tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území pro žadatele v oblasti intervence 5.3 Modernizace a rozvoj systému tvorby územních politik

Publikoval: Lucie Panušová

Celý článek

3. 3. 2009

Vyhlášení výzvy IOP - POŘÍZENÍ ÚZEMNÍCH PLÁNŮ

Oblast intervence 5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, zaměření výzvy 5.3b) Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území

Publikoval: Lucie Panušová

Celý článek

10. 10. 2008

Seminář pro pracovníky obcí zpracovávající ÚAP

Dne 9.10.2008 proběhl v budově Krajského úřadu seminář pro pracovníky obcí s rozšířeno působností, kteří zpracovávají územně analytické podklady obcí dle stavebního zákona.

Publikoval: Lucie Panušová

Celý článek

7. 7. 2008

Územně analytické podklady

Prezentace a materiály k problematice územně plánovacích dokumentací, územně analytických podkladů a stavebnímu řádu.

Publikoval: oddělení územního plánování

Celý článek

20. 9. 2007

Metodika MINIS

Minimální standard pro digitální zpracování územních plánů v GIS

Publikoval: Martin Herzog

Celý článek