Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeÚzemní plánování

Územní plánování

Další odkazy


Aktuální informace

 

5. 3. 2009

Porada pracovníků měst a obcí Královéhradeckého kraje vykonávajících agendu na úseku územního plánování a stavebního řádu

Záznam a prezentace z porady pracovníků měst a obcí Královéhradeckého kraje vykonávajících agendu na úseku územního plánování a stavebního řádu konané dne 18. prosince 2008 v Hradci Králové

Publikoval: Lucie Panušová

Celý článek

3. 3. 2009

Metodika „MINIS“ Královéhradeckého kraje

Ukázka modelových příkladů digitálního zpracování územních plánů podle metodiky Královéhradeckého kraje. Tato metodika byla uveřejněna na webových stránkách Královéhradeckého kraje dne 20.9.2007

Publikoval: Lucie Panušová

Celý článek

3. 3. 2009

IOP - Seminář pro žadatele a příjemce k aktivitě 5.3b)

Seminář zaměřený na podporu tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území pro žadatele v oblasti intervence 5.3 Modernizace a rozvoj systému tvorby územních politik

Publikoval: Lucie Panušová

Celý článek

3. 3. 2009

Vyhlášení výzvy IOP - POŘÍZENÍ ÚZEMNÍCH PLÁNŮ

Oblast intervence 5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, zaměření výzvy 5.3b) Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území

Publikoval: Lucie Panušová

Celý článek

10. 10. 2008

Seminář pro pracovníky obcí zpracovávající ÚAP

Dne 9.10.2008 proběhl v budově Krajského úřadu seminář pro pracovníky obcí s rozšířeno působností, kteří zpracovávají územně analytické podklady obcí dle stavebního zákona.

Publikoval: Lucie Panušová

Celý článek

7. 7. 2008

Územně analytické podklady

Prezentace a materiály k problematice územně plánovacích dokumentací, územně analytických podkladů a stavebnímu řádu.

Publikoval: oddělení územního plánování

Celý článek

20. 9. 2007

Metodika MINIS

Minimální standard pro digitální zpracování územních plánů v GIS

Publikoval: Martin Herzog

Celý článek