Územní plánování a stavební řád

3.3.2009

Metodika „MINIS“ Královéhradeckého kraje

Ukázka modelových příkladů digitálního zpracování územních plánů podle metodiky Královéhradeckého kraje. Tato metodika byla uveřejněna na webových stránkách Královéhradeckého kraje dne 20.9.2007

7.7.2008

Územně analytické podklady

Prezentace a materiály k problematice územně plánovacích dokumentací, územně analytických podkladů a stavebnímu řádu.

20.9.2007

Metodika MINIS

Minimální standard pro digitální zpracování územních plánů v GIS