Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeÚzemní plánování

Územní plánování

Další odkazy


Aktuální informace

 

28. 8. 2012

Praktický seminář pro pracovníky ÚÚP KHK (agenda ÚAP)

Seminář pro pracovníky úřadů územního plánování, vykonávajících agendu územně analytických podkladů.

Publikoval: Lucie Panušová

Celý článek

27. 6. 2012

Seminář pro pracovníky ÚÚP v KHK

Dne 26.6.2012 se na KÚ KHK konal seminář určený pracovníkům měst a obcí KHK vykonávajích agendu na úseku územního plánování.

Publikoval: Lucie Panušová

Celý článek

13. 4. 2012

Požadavky dotčených orgánů k návrhu zadání územního plánu

Společné metodické sdělení MŽP a MMR

Publikoval: Lucie Panušová

Celý článek

16. 11. 2011

Seminář pro pracovníky ÚÚP v KHK - Aktualizace územně analytických podkladů 2011

Informace ze semináře ze dne 15.11.2011

Publikoval: Lucie Panušová

Celý článek

30. 8. 2011

Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje - opatření obecné povahy včetně odůvodnění

Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje byly vydány Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 8. září 2011 a nabyly účinnost dne 16. listopadu 2011. Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území Královéhradeckého kraje, vymezují plochy a koridory nadmístního významu a stanoví požadavky na jejich využití a vymezují plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a plochy a koridory územních rezerv.

Publikoval: Petr Háp

Celý článek