Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeÚzemní plánování

Územní plánování

Další odkazy


Aktuální informace

 

14. 11. 2012

Metodické sdělení orgánům územního plánování - ZÚR KHK

Cíle a úkoly vyplývající ze zásad územního rozvoje pro územně plánovací dokumentaci obcí a jejich zpřesnění podle § 43 odst. 3 stavebního zákona.

Celý článek

14. 11. 2012

Metodické sdělení orgánům územního plánování

Metodické sdělení týkající se postupu ÚÚP jako příslušných orgánů územního plánování pořizujících ÚPD ve svém správním obvodu při vyhodnocení požadavků nadmístního významu na koordinaci územně plánovací činnosti obcí.

Celý článek

19. 10. 2012

NOVÝ pasport ÚPD obcí

Pasport ÚPD obcí KHK byl aktualizován.

Publikoval: Lucie Panušová

Celý článek

28. 8. 2012

Praktický seminář pro pracovníky ÚÚP KHK (agenda ÚAP)

Seminář pro pracovníky úřadů územního plánování, vykonávajících agendu územně analytických podkladů.

Publikoval: Lucie Panušová

Celý článek

27. 6. 2012

Seminář pro pracovníky ÚÚP v KHK

Dne 26.6.2012 se na KÚ KHK konal seminář určený pracovníkům měst a obcí KHK vykonávajích agendu na úseku územního plánování.

Publikoval: Lucie Panušová

Celý článek