Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeÚzemní plánování

Územní plánování

Další odkazy


Aktuální informace

 

10. 1. 2013

Pořízení Zprávy o uplatňování PUR ČR 2008

Informace k pořízení Zprávy o uplatňování Politiky územního rozvoje České republiky 2008 a k pořízení aktualizace Politiky územního rozvoje České republiky

Celý článek

19. 11. 2012

Informace MMR ČR - Dotace na územní plány v Integrovaném operačním programu Ministerstva pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj dne 16. listopadu 2012 vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory na tvorbu územních plánů pro obce nad 500 obyvatel

Celý článek

14. 11. 2012

Metodické sdělení orgánům územního plánování - ZÚR KHK

Cíle a úkoly vyplývající ze zásad územního rozvoje pro územně plánovací dokumentaci obcí a jejich zpřesnění podle § 43 odst. 3 stavebního zákona.

Celý článek

14. 11. 2012

Metodické sdělení orgánům územního plánování

Metodické sdělení týkající se postupu ÚÚP jako příslušných orgánů územního plánování pořizujících ÚPD ve svém správním obvodu při vyhodnocení požadavků nadmístního významu na koordinaci územně plánovací činnosti obcí.

Celý článek

19. 10. 2012

NOVÝ pasport ÚPD obcí

Pasport ÚPD obcí KHK byl aktualizován.

Publikoval: Lucie Panušová

Celý článek