Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeÚzemní plánování

Územní plánování

Další odkazy


Aktuální informace

 

1. 7. 2014

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje - zpráva o uplatňování

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo dne 23. 6. 2014 usnesením č. ZK/15/916/2014 Zprávu o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (listopad 2011 – červen 2014).

Publikoval: Pavla Hofmanová

Celý článek

24. 6. 2013

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE - AKTUALIZACE 2013

Zveřejnění aktualizace ÚAP Královéhradeckého kraje 2013 podle ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Aktualizace ÚAP Královéhradeckého kraje 2013 byla projednána Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 17. června 2013.

Publikoval: Lucie Panušová

Celý článek

15. 1. 2013

Informace z porady pracovníků měst a obcí vykonávajících agendu územního plánování

Porada se uskutečnila dne 18. prosince 2012 v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Celý článek

10. 1. 2013

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ v KHK - AKTUALIZACE 2012

Zveřejnění 2. aktualizací ÚAP ORP KHK 2012 na webových portálech jednotlivých ORP.

Celý článek

10. 1. 2013

Pořízení Zprávy o uplatňování PUR ČR 2008

Informace k pořízení Zprávy o uplatňování Politiky územního rozvoje České republiky 2008 a k pořízení aktualizace Politiky územního rozvoje České republiky

Celý článek