Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeÚzemní plánování

Územní plánování

Další odkazy


Aktuální informace

 

18. 11. 2015

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje - návrh pro společné jednání (2015)

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, jako příslušný orgán územního plánování, dle § 7 odst. 1, písm. a) stavebního zákona, pořídil podle § 37 odst. 1 stavebního zákona na základě Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 23. 6. 2014 schválené Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (listopad 2011 – listopad 2013) návrh Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje pro společné jednání a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.

Celý článek

30. 9. 2015

Seminář pro pracovníky ÚÚP - agenda ÚAP

Publikoval: Lucie Panušová

Celý článek

21. 7. 2015

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE - AKTUALIZACE 2015

Zveřejnění aktualizace ÚAP Královéhradeckého kraje 2015 podle ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Aktualizace ÚAP Královéhradeckého kraje 2015 byla projednána Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 22. června 2015.

Publikoval: Lucie Panušová

Celý článek

28. 7. 2014

Seminář pro pracovníky ÚÚP - agenda ÚAP

Publikoval: Lucie Panušová

Celý článek

1. 7. 2014

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje - zpráva o uplatňování

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo dne 23. 6. 2014 usnesením č. ZK/15/916/2014 Zprávu o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (listopad 2011 – červen 2014).

Publikoval: Pavla Hofmanová

Celý článek