Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeÚzemní plánování

Územní plánování

Další odkazy


Aktuální informace

 

2. 3. 2017

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ - AKTUALIZACE 2016

Zveřejnění odkazů na dokončené 4. úplné aktuatualizace ÚAP obcí, které v souladu se stavebním zákonem pořídily úřady územního plánování obcí s rozšířenou působností v r. 2016.

Publikoval: Jitka Macková

Celý článek

14. 2. 2017

Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje KHK – zpráva o uplatňování

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo dne 6. 2. 2017 usnesením č. ZK/3/131/2017 Zprávu o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (červenec 2014 – září 2016).

Publikoval: Pavla Hofmanová

Celý článek

16. 12. 2016

Informace z porady pracovníků úřadů územního plánování Královéhradeckého kaje (prosinec 2016)

Porada pracovníků měst a obcí vykonávajících agendu územního plánování, která byla uspořádána odborem územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, se uskutečnila dne 13. prosince 2016 v zasedací místnosti P1. 906 Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové

Publikoval: Jitka Macková

Celý článek

14. 11. 2016

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje KHK – Nový návrh pro spol. jednání (2016)

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, jako příslušný orgán územního plánování, dle § 7 odst. 1, písm. a) stavebního zákona, pořídil podle § 38 odst. 3 stavebního zákona na základě Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 12. 9. 2016 schválených Pokynů pro zpracování nového návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, Nový návrh Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje pro společné jednání a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.

Celý článek

11. 11. 2016

Seminář k IROP pro starosty a tajemníky ORP k dokumentům územního rozvoje (výzvy 2, 3, 9 a 45)

Cílem semináře, který se uskutečnil dne 10. listopadu 2016 v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje bylo informovat účastníky o možnostech a podmínkách čerpání prostředků v aktivitách podporovaných z výzev 2, 3, 9 a 45 IROP, které se týkají projektů na pořízení územních plánu a jejich změn, regulačních plánů a územních studií. Přednášejícími byly zástupci Ministerstva pro místní rozvoj - Ing. Vladimír Voldřich a Ing. Filip Novosad a zástupkyně Centra regionálního rozvoje Ing. Michaela Brožová.

Publikoval: Jitka Macková

Celý článek

1. 7. 2016

Informace z porady pracovníků úřadů územního plánování Královéhradeckého kraje (červen 2016)

Porada pracovníků měst a obcí vykonávajících agendu územního plánování, která byla uspořádána odborem územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, se uskutečnila dne 28. června 2016 v zasedací místnosti P1. 906 Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové

Publikoval: Lucie Panušová

Celý článek

16. 12. 2015

Informace z porady pracovníků úřadů územního plánování Královéhradeckého kraje (prosinec 2015)

Porada pracovníků měst a obcí vykonávajících agendu územního plánování, která byla uspořádána odborem územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, se uskutečnila dne 15. prosince 2015 v sále Zastupitelstva Královéhradeckého kraje , Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové

Publikoval: Lucie Panušová

Celý článek

30. 9. 2015

Seminář pro pracovníky ÚÚP - agenda ÚAP

Publikoval: Lucie Panušová

Celý článek

21. 7. 2015

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE - AKTUALIZACE 2015

Zveřejnění aktualizace ÚAP Královéhradeckého kraje 2015 podle ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Aktualizace ÚAP Královéhradeckého kraje 2015 byla projednána Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 22. června 2015.

Publikoval: Lucie Panušová

Celý článek