Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŠkolstvíPrevence rizikového chování

Prevence rizikového chování

krajský školský metodik prevence – Mgr. Dita Kosová, tel. 495 817 219, e-mail: dkosova@kr-kralovehradecky.cz

Aktuální informace

1.9.2016

Dotační výzvy MŠMT a MZ ČR na rok 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo koncem června 2016 dotační výzvu "na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování". Ministerstvo zdravotnictví ČR zveřejnilo Metodiku pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci programu „Péče o děti a dorost“ a programu „Prevence kriminality“ - vše pro rok 2017.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

10.8.2016

Výsledky dotazníkového šetření za šk. r. 2014/2015 v oblasti primární prevence

V březnu 2016 byl do škol rozeslán elektronickou formou dotazník zaměřený na zmapování pozice školních metodiků prevence a rizikového chování na základních a středních školách v Královéhradeckém kraji.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

14.7.2016

Zřízení povinnosti tvořit preventivní program školy

Vyhláška č. 197/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky s účinností od 1.9.2016 přináší mimo jiné na základě ust. § 7 odst. 3 povinnost školy zpracovávat a uskutečňovat preventivní program školy včetně strategie předcházení školní neúspěšnosti, šikaně a dalším projevům rizikového chování.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

14.7.2016

Linka ztracené dítě

Informujeme Vás o zřízení bezplatné nonstop telefonické službě dostupné na lince 116 000. Linka pomoci je určena metodikům prevence ve školství a pedagogickým pracovníkům. Je službou pro rodinu a školu, tedy pro učitele, vychovatele, žáky, studenty, rodiče. Linka 116 000 funguje NONSTOP a ZDARMA (tj. volající nehradí hovorné).

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

1.7.2016

Zpravodaj prevence rizikového chování 2/2016 + info o vyhlášení dotačního programu MŠMT

Před koncem školního roku byl do škol rozeslán Zpravodaj prevence rizikového chování pro školy a školská zařízení č. 2/2016, jehožobsahem jsou např. informace o dotačních řízeních Královéhradeckého kraje a změnách u MŠMT, dále informace týkající se kybernetické bezpečnosti, ale i výzvy k vyplňování nově zaváděnému Systému výkaznictví preventivních aktivit ve školách.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

22.6.2016

Systém výkaznictví preventivních aktivit ve školách

Za podpory MŠMT byl vytvořen týmem pracovníků Kliniky adiktologie 1. LF UK v r. 2015 Systém výkaznictví preventivních aktivit (SV) ve školách. Nyní je ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání zaváděn prostřednictvím okresních metodiků prevence při PPP KHK do škol.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

20.6.2016

Tematická zpráva ČŠI zaměřená na etickou výchovu

Česká školní inspekce dne 16.6.2016 zveřejnila tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti tematicky zaměřené na vzdělávání v oblasti etické výchovy.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

27.5.2016

Informace z MŠMT týkající se testování drog

Vážené kolegyně a vážení kolegové, prohlášení Úřadu vlády ČR (Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky), MŠMT a odborných společností k testování odpadních vod a následnému plošnému testování žáků na přítomnost omamných a psychotropních látek naleznetezde: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/plosne-testovani-skolaku-na-pritomnost-drog-prinasi-nepresne http://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/media/plosne-testovani-skolaku-na-pritomnost-drog-prinasi-nepresne-vysledky-a-zastrasuje-rodice-i-deti-144589/ Mgr. Vladimír Sklenář, ministerský rada oddělení prevence Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel: +420 234 811 698, e-mail: vladimir.sklenar@msmt.cz www.msmt.cz

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

3.5.2016

Soutěžní e-kvíz pro žáky v rámci projektu KPBI je opět spuštěn!

Dne 2.5.2016 byla již potřetí spuštěna žákovská soutěž o bezpečnosti v kybersprostoru v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet. Letos se soutěží ve 2 věkových kategoriích - 8 až 12 let, 13 let a více. Soutěž bude končit 31.10.2016. Hlavním cílem projektu je zvýšit informovanost o rizicích internetu a možnostech prevence a pomoci. Vlastní soutěž, její pravidla a hodnocení soutěže v Královéhradeckém kraji naleznete na http://elearning.ecrime.cz/course/view.php?id=2 . Podmínkou soutěže je přihlášení žáka včetně uvedení názvu školy, kterou navštěvuje.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek