Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŠkolstvíPrevence rizikového chování

Prevence rizikového chování

krajský školský metodik prevence – Mgr. Dita Kosová, tel. 495 817 219, e-mail: dkosova@kr-kralovehradecky.cz

Aktuální informace

19. 5. 2017

15.5.2017 byl opět spuštěn další ročník žákovské soutěže v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet!

I v letošním roce bude soutěž vyhlášena pro žáky ve 2 věkových kategoriích, a to 8-12 let a 13 a více. Je určena žákům základních a středních škol. Pro úspěšné řešitele je dále vyhlášena nadstavbová soutěž Kvíz PLUS. Královéhradecký kraj se rozhodl i letos ocenit finančním darem školy s nejvyšším počtem úspěšných řešitelů žákovské soutěže (v přepočtu na počet žáků školy).

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

19. 5. 2017

Seminář Prevence úrazů a otrav u dětí a dospívajících

Dne 2.6.2017 pro Vás uspořádá KHS KHK ve spolupráci s KÚ KHK akreditovaný seminář zaměřený na prevenci úrazů a otrav u dětí a dospívajících. Akce se uskuteční od 10 do 14 h v prostorách velké zasedací místnosti na Krajské hygienické stanici, Habrmanova 19, Hradec Králové. Seminář je určen nejen Školám podporujícím zdraví, školním metodikům prevence, ale i dalším pedagogům. Přednášejícími budou zaměstnanci Státního zdravotního ústavu, Praha.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

9. 5. 2017

Nabídka realizace semináře "Ozbrojený útočník ve škole"

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje opětovně nabízí realizaci preventivních seminářů s názvem „Ozbrojený útočník ve škole“. Seminář je určen výhradně pedagogům a nepedagogickým pracovníkům ve školách a školských zařízeních.

Publikoval: Jan Dvořák

Celý článek

12. 4. 2017

Metodické doporučení č. 22 „Dodržování pravidel prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s PAS ve školách a školských zařízeních"

Metodického doporučení č. 22 „Dodržování pravidel prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s PAS ve školách a školských zařízeních za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany jejich zdraví. Nastavení systémové metodické podpory a práce s rodinou a školou či školským zařízením.“ Materiál i s jeho přílohami je dostupný na této adrese: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/dodrzovani-pravidel-prevence-vzniku-problemovych-situaci?highlightWords=metodick%C3%A9+doporu%C4%8Den%C3%AD+prevenci+rizikov%C3%A9ho+chov%C3%A1n%C3%AD

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

28. 3. 2017

Projekt o šikaně - Nenech to být - získal záštitu MŠMT

Vážené kolegyně,kolegové, dovolujeme si Vás informovat o tom, že MŠMT poskytlo záštitu projektu Nenech to být (www.nntb.cz ). Jedná se o nástroj, který může pomoci ve školách s odhalováním fenoménu zvaného šikana. Jeho smyslem je nabídnout dostupný bezpečný prostor pro nahlášení případu, kdy je někomu nebo má být ubližováno. Je tedy cílen na oběti a přihlížející většinu.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

28. 3. 2017

KAM, z. s. - nabídka seminářů pro ZŠ i SŠ

Vít Pospíšil, lektor preventivních programů pod Sion - Nová generace, přichází s jarní nabídkou jako lektor organizace KAM, z.s., která nyní prochází certifikací primární prevence a v rámci pilotáže nabízí na jaro 20% slevu.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

16. 3. 2017

Zpravodaj prevence rizikového chování 1/2017

Další číslo Zpravodaje prevence rizikového chování pro školy a školská zařízení č. 1/2017 přináší informace o probíhající výzvě dotačních programů pro oblast prevence vyhlašované Královéhradeckým krajem (do 14 h 30.3.2017). Dále o plánovaných akcích v rámci krajského projektu Podpora pedagogů KHK v oblasti rozvoje příznivého školského klimatu – bezplatné vzdělávání – nejbližší akce s Mgr. Janem Marešem, Ph. D., vedoucím katedry psychologie Masarykovy univerzity Brno dne 23.3. na ŠZ DVPP KHK v Hradci Králové s názvem Klima školní třídy a klima školy. Zpravodaj ale přináší i nabídky PPP a SPC KHK, informace o dotacích MŠMT, ale i Systému výkaznictví preventivních aktivit, v jehož rámci v současné době požaduji vyplnění dotazníku za šk. rok 2015/2016 v termínu do 24.3.2017 z důvodu získání dat od škol pro vyhodnocení Koncepce školské primární prevence rizikového chování dětí a mládeže KHK za r. 2016 a tlaku MŠMT na jeho vyplňování.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

22. 2. 2017

Dítě v krizi - pozvánka na XIX. celorepublikový seminář

Při příležitosti 57. ročníku ZLÍN FILM FESTIVALU 2017 a Mezinárodního dne dětí jste srdečně zváni na celorepublikový seminář s názvem "Dítě v krizi - Dětský svět v souvislostech...". Akce proběhne v termínu 29.-30.5.2017 v Interhotelu Moskva ve Zlíně. Program bude ještě upřesněn. V rámci festivalu bude představen film Jakub režiséra Davida Vignera věnovaný problematice domácího násilí (včetně odborné debaty) a divadelní představení Jsi USER (Ypsilonka, vliv sociálních sítí na duševní stav mladého jedince).

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

20. 1. 2017

Podpora pedagogů KHK v oblasti rozvoje příznivého školského klimatu - krajský projekt 2017

Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje (KHK) podalo za Královéhradecký kraj žádost do dotačního řízení MŠMT v oblasti prevence na r. 2017. Dne 10.1.2017 jsme obdrželi informaci, že byl projekt podpořen. V rámci tohoto projektu chceme nabídnout našim školním metodikům prevence, ale i ostatním pedagogům jednodenní vzdělávací akce, ale dvoudenní výjezdní vzdělávací akce, které by měly zvýšit jejich přehled v oblasti budování příznivého školského klimatu, který se odráží do atmosféry života školy, chutí žáků se vzdělávat a naladěním pedagogů učit.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

13. 1. 2017

Změny na pozicích metodiků prevence při PPP KHK v okresech Jičín a Trutnov

S účinností od 1.1.2017 pracují na poloviční úvazek na pracovišti Jičín Pedagogicko-psychologické poradny PP a SPC KHK: Mgr. Gabriela Prodělalová a Mgr. Luboš Toman, více na http://www.pppjicin.cz/index.php/kontakty. Na pracovišti v Trutnově: Mgr. Jana Kaplanová a Mgr. Luboš Toman - kontakty jsou ke stažení na http://www.ppptrutnov.cz/index.php/kontakty-hlavni. Metodici budou mít rozděleny školy, se kterými budou spolupracovat.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek