Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŠkolstvíPrevence rizikového chování

Prevence rizikového chování

krajský školský metodik prevence – Mgr. Dita Kosová, tel. 495 817 219, e-mail: dkosova@kr-kralovehradecky.cz

Aktuální informace

20.1.2017

Podpora pedagogů KHK v oblasti rozvoje příznivého školského klimatu - krajský projekt 2017

Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje (KHK) podalo za Královéhradecký kraj žádost do dotačního řízení MŠMT v oblasti prevence na r. 2017. Dne 10.1.2017 jsme obdrželi informaci, že byl projekt podpořen. V rámci tohoto projektu chceme nabídnout našim školním metodikům prevence, ale i ostatním pedagogům jednodenní vzdělávací akce, ale dvoudenní výjezdní vzdělávací akce, které by měly zvýšit jejich přehled v oblasti budování příznivého školského klimatu, který se odráží do atmosféry života školy, chutí žáků se vzdělávat a naladěním pedagogů učit.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

13.1.2017

Změny na pozicích metodiků prevence při PPP KHK v okresech Jičín a Trutnov

S účinností od 1.1.2017 pracují na poloviční úvazek na pracovišti Jičín Pedagogicko-psychologické poradny PP a SPC KHK: Mgr. Gabriela Prodělalová a Mgr. Luboš Toman, více na http://www.pppjicin.cz/index.php/kontakty. Na pracovišti v Trutnově: Mgr. Jana Kaplanová a Mgr. Luboš Toman - kontakty jsou ke stažení na http://www.ppptrutnov.cz/index.php/kontakty-hlavni. Metodici budou mít rozděleny školy, se kterými budou spolupracovat.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

13.1.2017

Info z MŠMT - výsledky dotačního řízení na r. 2017, nová příloha metodického pokynu - hazardní hráčství

Dne 10.1.2017 byly schváleny návrhy dotační komise MŠMT na r. 2017 pro dotační programy: Bezpečné klima v českých školách a Programy na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování. Výsledky naleznete na http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/informace-k-prubehu-dotacniho-rizeni-na-rok-2017 . .

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

13.1.2017

Dotační programy KHK na r. 2017, MIMOŘÁDNÉ ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY (MUP)

Královéhradecký kraj vyhlašuje na r. 2017 opět dva dotační programy: 1) 17SMP01 Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl dětí a mládeže 2) 17SMP03 Etická výchova ve školách. Žádosti lze zasílat v termínu od 8 hodin dne 13.2.2017 do 14 hodin dne 30.3.2017. Dotační řízení se týká subjektů, které nejsou zřizovány Královéhradeckým krajem. Nové pokyny k mimořádným účelovým prostředkům spolu s průvodním dopisem byly do školských příspěvkových organizací Královéhradeckého kraje zaslány elektronicky dopisem ze dne 18.1.2017. Žádosti se mohou podávat v termínu do 2.2.2017. Výsledky žádostí o mimořádný účelový příspěvek budou známy na konci března 2017.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

13.1.2017

Zpravodaj prevence rizikového chování 4/2016

Na konci prosince 2016 byl do škol elektronicky distribuován Zpravodaj prevence rizikového chování pro školy a školská zařízení.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

18.11.2016

Semináře Finanční gramotnost na internetu

Ve dnech 14.-16.11.2016 proběhly semináře s názvem Finanční gramotnost na internetu na 3 středních školách v Královéhradeckém kraji. Tyto semináře byly postupně nabízeny v celé ČR, a to v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

11.11.2016

Slavnostní vyhlášení soutěže v rámci projektu KPBI

Dne 10. 11. 2016 se v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje uskutečnilo vyhlášení vítězů a předání cen vylosovaným řešitelům žákovského soutěžního e-kvízu v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet. Akce proběhla za aktivní účasti Mgr. Táni Šormové, členky Rady Královéhradeckého kraje. Ta vyslovila přání, aby se v příštím roce podařilo našemu kraji porazit kraj Středočeský.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

10.10.2016

Nabídka supervizních setkání - pořádá MŠMT ve spolupráci s NÚV a NIDV i v Královéhradeckém kraji

MŠMT ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání přichází s urgentní nabídkou supervizních celodenních setkání nabízených školským poradenským pracovníkům. Akce proběhnou v 5 termínech do poloviny prosince 2016 v prostorách Národního institutu pro další vzdělávání, Luční 460, Hradec Králové 3. Více nahttps://kurzy.nuv.cz. Semináře jsou určeny pedagogům, kteří chtějí podpořit v řešení náročných situací spojených s rizikovým chováním žáků či pedagogickým sborům škol. Více informací v e-mailu PhDr. Moniky Nevoralové.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

7.10.2016

Krajská konference NÁSTRAHY VIRTUÁLNÍ SVĚTA

Dne 15. 11. 2016 proběhne v sále zastupitelstva Královéhradeckého kraje konference zaměřená na nástrahy kyberprostoru. Toto téma je stále s větší mírou i ve školním prostředí řešeno. Někdy je bohužel spojováno s kyberšikanou, sextingem. V rámci projektu Kraje pro bezpečný internet se pedagogové mohou dovědět v rámci konference více informací od odborníků z České pojišťovny o Finanční gramotnosti, od Mgr. Markéty Jírové Exnerové ze Semiramis, z.ú., vyslechnou přednášku na téma Kyberprostor jako jedno z témat primární prevence a poslední příspěvek bude s Martinem Kožíškem, člověkem, který na Seznam.cz, řeší reálné problémy obětí internetového prostředí.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

7.10.2016

Seminář DOMÁCÍ NÁSILÍ - PROJEKCE PREVENTIVNÍHO FILMU JAKUB - odložen na začátek r. 2017

Zveme Vás 17.10.2016 na seminář zaměřený na téma domácí násilí. Jeho součástí bude projekce preventivního filmu Jakub, beseda s režisérem filmu i odborníky z řad PČR, OSPOD, Intervenčního centra pro oběti domácího násilí Hradec Králové, občanského sdružení ROSA, Praha. Seminář 17.10.2016 byl pro nízký zájem zrušen. Nabídnut bude opětovně začátkem roku 2017!

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek