Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŠkolstvíPrevence rizikového chování

Prevence rizikového chování

krajský školský metodik prevence – Mgr. Dita Kosová, tel. 495 817 219, e-mail: dkosova@kr-kralovehradecky.cz

Aktuální informace

28.3.2017

Projekt o šikaně - Nenech to být - získal záštitu MŠMT

Vážené kolegyně,kolegové, dovolujeme si Vás informovat o tom, že MŠMT poskytlo záštitu projektu Nenech to být (www.nntb.cz ). Jedná se o nástroj, který může pomoci ve školách s odhalováním fenoménu zvaného šikana. Jeho smyslem je nabídnout dostupný bezpečný prostor pro nahlášení případu, kdy je někomu nebo má být ubližováno. Je tedy cílen na oběti a přihlížející většinu.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

28.3.2017

KAM, z. s. - nabídka seminářů pro ZŠ i SŠ

Vít Pospíšil, lektor preventivních programů pod Sion - Nová generace, přichází s jarní nabídkou jako lektor organizace KAM, z.s., která nyní prochází certifikací primární prevence a v rámci pilotáže nabízí na jaro 20% slevu.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

16.3.2017

Zpravodaj prevence rizikového chování 1/2017

Další číslo Zpravodaje prevence rizikového chování pro školy a školská zařízení č. 1/2017 přináší informace o probíhající výzvě dotačních programů pro oblast prevence vyhlašované Královéhradeckým krajem (do 14 h 30.3.2017). Dále o plánovaných akcích v rámci krajského projektu Podpora pedagogů KHK v oblasti rozvoje příznivého školského klimatu – bezplatné vzdělávání – nejbližší akce s Mgr. Janem Marešem, Ph. D., vedoucím katedry psychologie Masarykovy univerzity Brno dne 23.3. na ŠZ DVPP KHK v Hradci Králové s názvem Klima školní třídy a klima školy. Zpravodaj ale přináší i nabídky PPP a SPC KHK, informace o dotacích MŠMT, ale i Systému výkaznictví preventivních aktivit, v jehož rámci v současné době požaduji vyplnění dotazníku za šk. rok 2015/2016 v termínu do 24.3.2017 z důvodu získání dat od škol pro vyhodnocení Koncepce školské primární prevence rizikového chování dětí a mládeže KHK za r. 2016 a tlaku MŠMT na jeho vyplňování.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

22.2.2017

Dítě v krizi - pozvánka na XIX. celorepublikový seminář

Při příležitosti 57. ročníku ZLÍN FILM FESTIVALU 2017 a Mezinárodního dne dětí jste srdečně zváni na celorepublikový seminář s názvem "Dítě v krizi - Dětský svět v souvislostech...". Akce proběhne v termínu 29.-30.5.2017 v Interhotelu Moskva ve Zlíně. Program bude ještě upřesněn. V rámci festivalu bude představen film Jakub režiséra Davida Vignera věnovaný problematice domácího násilí (včetně odborné debaty) a divadelní představení Jsi USER (Ypsilonka, vliv sociálních sítí na duševní stav mladého jedince).

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

20.1.2017

Podpora pedagogů KHK v oblasti rozvoje příznivého školského klimatu - krajský projekt 2017

Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje (KHK) podalo za Královéhradecký kraj žádost do dotačního řízení MŠMT v oblasti prevence na r. 2017. Dne 10.1.2017 jsme obdrželi informaci, že byl projekt podpořen. V rámci tohoto projektu chceme nabídnout našim školním metodikům prevence, ale i ostatním pedagogům jednodenní vzdělávací akce, ale dvoudenní výjezdní vzdělávací akce, které by měly zvýšit jejich přehled v oblasti budování příznivého školského klimatu, který se odráží do atmosféry života školy, chutí žáků se vzdělávat a naladěním pedagogů učit.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

13.1.2017

Změny na pozicích metodiků prevence při PPP KHK v okresech Jičín a Trutnov

S účinností od 1.1.2017 pracují na poloviční úvazek na pracovišti Jičín Pedagogicko-psychologické poradny PP a SPC KHK: Mgr. Gabriela Prodělalová a Mgr. Luboš Toman, více na http://www.pppjicin.cz/index.php/kontakty. Na pracovišti v Trutnově: Mgr. Jana Kaplanová a Mgr. Luboš Toman - kontakty jsou ke stažení na http://www.ppptrutnov.cz/index.php/kontakty-hlavni. Metodici budou mít rozděleny školy, se kterými budou spolupracovat.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

13.1.2017

Info z MŠMT - výsledky dotačního řízení na r. 2017, nová příloha metodického pokynu - hazardní hráčství

Dne 10.1.2017 byly schváleny návrhy dotační komise MŠMT na r. 2017 pro dotační programy: Bezpečné klima v českých školách a Programy na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování. Výsledky naleznete na http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/informace-k-prubehu-dotacniho-rizeni-na-rok-2017 . .

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

13.1.2017

Dotační programy KHK na r. 2017, MIMOŘÁDNÉ ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY (MUP)

Královéhradecký kraj vyhlašuje na r. 2017 opět dva dotační programy: 1) 17SMP01 Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl dětí a mládeže 2) 17SMP03 Etická výchova ve školách. Žádosti lze zasílat v termínu od 8 hodin dne 13.2.2017 do 14 hodin dne 30.3.2017. Dotační řízení se týká subjektů, které nejsou zřizovány Královéhradeckým krajem. Nové pokyny k mimořádným účelovým prostředkům spolu s průvodním dopisem byly do školských příspěvkových organizací Královéhradeckého kraje zaslány elektronicky dopisem ze dne 18.1.2017. Žádosti se mohou podávat v termínu do 2.2.2017. Výsledky žádostí o mimořádný účelový příspěvek budou známy na konci března 2017.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

13.1.2017

Zpravodaj prevence rizikového chování 4/2016

Na konci prosince 2016 byl do škol elektronicky distribuován Zpravodaj prevence rizikového chování pro školy a školská zařízení.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

18.11.2016

Semináře Finanční gramotnost na internetu

Ve dnech 14.-16.11.2016 proběhly semináře s názvem Finanční gramotnost na internetu na 3 středních školách v Královéhradeckém kraji. Tyto semináře byly postupně nabízeny v celé ČR, a to v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek