Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŠkolstvíPrevence rizikového chování

Prevence rizikového chování

krajský školský metodik prevence – Mgr. Dita Kosová, tel. 495 817 219, e-mail: dkosova@kr-kralovehradecky.cz

Aktuální informace

18.11.2016

Semináře Finanční gramotnost na internetu

Ve dnech 14.-16.11.2016 proběhly semináře s názvem Finanční gramotnost na internetu na 3 středních školách v Královéhradeckém kraji. Tyto semináře byly postupně nabízeny v celé ČR, a to v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

11.11.2016

Slavnostní vyhlášení soutěže v rámci projektu KPBI

Dne 10. 11. 2016 se v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje uskutečnilo vyhlášení vítězů a předání cen vylosovaným řešitelům žákovského soutěžního e-kvízu v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet. Akce proběhla za aktivní účasti Mgr. Táni Šormové, členky Rady Královéhradeckého kraje. Ta vyslovila přání, aby se v příštím roce podařilo našemu kraji porazit kraj Středočeský.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

10.10.2016

Nabídka supervizních setkání - pořádá MŠMT ve spolupráci s NÚV a NIDV i v Královéhradeckém kraji

MŠMT ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání přichází s urgentní nabídkou supervizních celodenních setkání nabízených školským poradenským pracovníkům. Akce proběhnou v 5 termínech do poloviny prosince 2016 v prostorách Národního institutu pro další vzdělávání, Luční 460, Hradec Králové 3. Více nahttps://kurzy.nuv.cz. Semináře jsou určeny pedagogům, kteří chtějí podpořit v řešení náročných situací spojených s rizikovým chováním žáků či pedagogickým sborům škol. Více informací v e-mailu PhDr. Moniky Nevoralové.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

7.10.2016

Krajská konference NÁSTRAHY VIRTUÁLNÍ SVĚTA

Dne 15. 11. 2016 proběhne v sále zastupitelstva Královéhradeckého kraje konference zaměřená na nástrahy kyberprostoru. Toto téma je stále s větší mírou i ve školním prostředí řešeno. Někdy je bohužel spojováno s kyberšikanou, sextingem. V rámci projektu Kraje pro bezpečný internet se pedagogové mohou dovědět v rámci konference více informací od odborníků z České pojišťovny o Finanční gramotnosti, od Mgr. Markéty Jírové Exnerové ze Semiramis, z.ú., vyslechnou přednášku na téma Kyberprostor jako jedno z témat primární prevence a poslední příspěvek bude s Martinem Kožíškem, člověkem, který na Seznam.cz, řeší reálné problémy obětí internetového prostředí.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

7.10.2016

Seminář DOMÁCÍ NÁSILÍ - PROJEKCE PREVENTIVNÍHO FILMU JAKUB - odložen na začátek r. 2017

Zveme Vás 17.10.2016 na seminář zaměřený na téma domácí násilí. Jeho součástí bude projekce preventivního filmu Jakub, beseda s režisérem filmu i odborníky z řad PČR, OSPOD, Intervenčního centra pro oběti domácího násilí Hradec Králové, občanského sdružení ROSA, Praha. Seminář 17.10.2016 byl pro nízký zájem zrušen. Nabídnut bude opětovně začátkem roku 2017!

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

7.10.2016

Zpravodaj prevence rizikového chování 3/2016

Zpravodaj prevence rizikového chování pro školy a školská zařízení č. 3/2016 přináší informace o už pomalu končící soutěži pro žáky v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet (31.10.2016), rozšíření metodického pokynu MŠMT k řešení šikany a kyberšikany, výsledcích průzkumů, různých nabídek seminářů a konferencí, o nabídkách některých nestátních neziskových organizací aj.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

6.9.2016

Vyhodnocení Koncepce školské primární prevence za r. 2015

Rada KHK vzala na svém zasedání 5.9.2016 Vyhodnocení Koncepce školské primární prevence rizikového chování dětí a mládeže Královéhradeckého kraje za rok 2015

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

1.9.2016

Dotační výzvy MŠMT a MZ ČR na rok 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo koncem června 2016 dotační výzvu "na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování". Ministerstvo zdravotnictví ČR zveřejnilo Metodiku pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci programu „Péče o děti a dorost“ a programu „Prevence kriminality“ - vše pro rok 2017.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

10.8.2016

Výsledky dotazníkového šetření za šk. r. 2014/2015 v oblasti primární prevence

V březnu 2016 byl do škol rozeslán elektronickou formou dotazník zaměřený na zmapování pozice školních metodiků prevence a rizikového chování na základních a středních školách v Královéhradeckém kraji.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek