Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŠkolstvíPrevence rizikového chování

Prevence rizikového chování

krajský školský metodik prevence – Mgr. Dita Kosová, tel. 495 817 219, e-mail: dkosova@kr-kralovehradecky.cz

Aktuální informace

10.8.2016

Výsledky dotazníkového šetření za šk. r. 2014/2015 v oblasti primární prevence

V březnu 2016 byl do škol rozeslán elektronickou formou dotazník zaměřený na zmapování pozice školních metodiků prevence a rizikového chování na základních a středních školách v Královéhradeckém kraji.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

14.7.2016

Zřízení povinnosti tvořit preventivní program školy

Vyhláška č. 197/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky s účinností od 1.9.2016 přináší mimo jiné na základě ust. § 7 odst. 3 povinnost školy zpracovávat a uskutečňovat preventivní program školy včetně strategie předcházení školní neúspěšnosti, šikaně a dalším projevům rizikového chování.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

14.7.2016

Linka ztracené dítě

Informujeme Vás o zřízení bezplatné nonstop telefonické službě dostupné na lince 116 000. Linka pomoci je určena metodikům prevence ve školství a pedagogickým pracovníkům. Je službou pro rodinu a školu, tedy pro učitele, vychovatele, žáky, studenty, rodiče. Linka 116 000 funguje NONSTOP a ZDARMA (tj. volající nehradí hovorné).

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

1.7.2016

Zpravodaj prevence rizikového chování 2/2016 + info o vyhlášení dotačního programu MŠMT

Před koncem školního roku byl do škol rozeslán Zpravodaj prevence rizikového chování pro školy a školská zařízení č. 2/2016, jehožobsahem jsou např. informace o dotačních řízeních Královéhradeckého kraje a změnách u MŠMT, dále informace týkající se kybernetické bezpečnosti, ale i výzvy k vyplňování nově zaváděnému Systému výkaznictví preventivních aktivit ve školách.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

22.6.2016

Systém výkaznictví preventivních aktivit ve školách

Za podpory MŠMT byl vytvořen týmem pracovníků Kliniky adiktologie 1. LF UK v r. 2015 Systém výkaznictví preventivních aktivit (SV) ve školách. Nyní je ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání zaváděn prostřednictvím okresních metodiků prevence při PPP KHK do škol.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

20.6.2016

Tematická zpráva ČŠI zaměřená na etickou výchovu

Česká školní inspekce dne 16.6.2016 zveřejnila tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti tematicky zaměřené na vzdělávání v oblasti etické výchovy.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

27.5.2016

Informace z MŠMT týkající se testování drog

Vážené kolegyně a vážení kolegové, prohlášení Úřadu vlády ČR (Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky), MŠMT a odborných společností k testování odpadních vod a následnému plošnému testování žáků na přítomnost omamných a psychotropních látek naleznetezde: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/plosne-testovani-skolaku-na-pritomnost-drog-prinasi-nepresne http://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/media/plosne-testovani-skolaku-na-pritomnost-drog-prinasi-nepresne-vysledky-a-zastrasuje-rodice-i-deti-144589/ Mgr. Vladimír Sklenář, ministerský rada oddělení prevence Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel: +420 234 811 698, e-mail: vladimir.sklenar@msmt.cz www.msmt.cz

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

3.5.2016

Soutěžní e-kvíz pro žáky v rámci projektu KPBI je opět spuštěn!

Dne 2.5.2016 byla již potřetí spuštěna žákovská soutěž o bezpečnosti v kybersprostoru v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet. Letos se soutěží ve 2 věkových kategoriích - 8 až 12 let, 13 let a více. Soutěž bude končit 31.10.2016. Hlavním cílem projektu je zvýšit informovanost o rizicích internetu a možnostech prevence a pomoci. Vlastní soutěž, její pravidla a hodnocení soutěže v Královéhradeckém kraji naleznete na http://elearning.ecrime.cz/course/view.php?id=2 . Podmínkou soutěže je přihlášení žáka včetně uvedení názvu školy, kterou navštěvuje.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

25.4.2016

Jeden za všechny, všichni za jednoho - kampaň za zvyšování zdraví

Dobrý den, dovolujeme si Vás informovat, že SZÚ ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví připravil k Evropskému imunizačnímu týdnu, který začíná 25.4. 2016, informační kampaň Jeden za všechny, všichni za jednoho. Cílem kampaně je zvyšování zdraví všech lidí.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

22.4.2016

Sion Nová generace - preventivní programy "Jdi proti proudu" (speciální nabídka)

Dobrý den, děkujeme za využití našich preventivních programů "JDI PROTI PROUDU", které jak pevně věříme, byly pro Vaše žáky přínosem. Do konce roku nám zbývá ještě pár volných termínů, které můžete využít (viz přiložená příloha). Ceny za jednotlivé programy přímé prevence jsou za jednotnou částku 300 Kč/1 hodinu a 600 Kč/2 hodiny. V případě zájmu nás, prosím, obratem kontaktujte zasláním vyplněné objednávky (viz. příloha) na emailovou adresu prevence@sion.cz. Volné termíny (vždy ÚTERÝ) můžete nalézt na odkaze https://www.google.com/calendar/embed?src=u8c1ul2t2n6323qfqt56bo1cp4%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Prague

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek