Metodická pomoc obcím - právo a ostatní

24.5.2006

Problematika tzv. automatických telefonních oznamovačů užívaných orgány veřejné správy při komunikaci s občany

Na Veřejného ochránce práv se obrátil stěžovatel s podnětem týkajícím se účtování telefonních hovorů v případech, kdy úřad jako volaný subjekt využívá v souvislosti s výkonem státní správy tzv. automatický telefonní oznamovač. Stěžovatel namítal, že mu tak ve snaze kontaktovat úřad vznikají zvýšené nepřiměřené výdaje.

13.3.2006

Informace týkající se Evropské unie

V dané oblasti naleznete informace týkající se Evropské unie, které se nějakým způsobem dotýkají činnosti obcí, ať už ve zcela obecné rovině či již konkrétmími povinnostmi či oprávněními. Cílem je přiblížit obcím informaci z činnosti EU včetně odkazů na nejdůležitější internetové stránky, na kterých je možné naleznout podrobnější informace k EU.