Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKraj a volené orgányInformace pro obceMetodická pomoc obcímPrávo a ostatní

Právo a ostatní

11. 4. 2007

Zákon o střetu zájmů

Dne 1. ledna 2007 nabyl účinnosti zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, který stanovil nové povinnosti pro některé členy zastupitelstev územních samosprávných celků či vedoucí pracovníky územních samosprávných celků

Publikoval: Petr Adámek

Celý článek

9. 10. 2006

Stanoviska odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

Ministerstvo vnitra vydává stanoviska k problematickým úsekům činností obcí.

Publikoval: Petr Adámek

Celý článek

24. 5. 2006

Problematika tzv. automatických telefonních oznamovačů užívaných orgány veřejné správy při komunikaci s občany

Na Veřejného ochránce práv se obrátil stěžovatel s podnětem týkajícím se účtování telefonních hovorů v případech, kdy úřad jako volaný subjekt využívá v souvislosti s výkonem státní správy tzv. automatický telefonní oznamovač. Stěžovatel namítal, že mu tak ve snaze kontaktovat úřad vznikají zvýšené nepřiměřené výdaje.

Publikoval: Mgr. Alena Koukalová

Celý článek

21. 3. 2006

Informace, vyjádření a stanoviska Krajského úřadu Královéhradeckého kraje k různým činnostem obcí

Níže uvedené informace se týkají širokého okruhu činnosti obcí v rámci jejich působnosti. Jedná se o různé informace či stanoviska vydávaná krajským úřadem či převzatá z jiných zdrojů. Daná sdělení by měla pomoci orientovat se v široké škály povinností obcí, které jim vyplývají z právních předpisů.

Publikoval: Petr Adámek

Celý článek

13. 3. 2006

Informace týkající se Evropské unie

V dané oblasti naleznete informace týkající se Evropské unie, které se nějakým způsobem dotýkají činnosti obcí, ať už ve zcela obecné rovině či již konkrétmími povinnostmi či oprávněními. Cílem je přiblížit obcím informaci z činnosti EU včetně odkazů na nejdůležitější internetové stránky, na kterých je možné naleznout podrobnější informace k EU.

Publikoval: Petr Adámek

Celý článek

9. 3. 2006

Stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů je velmi významným orgánem, jehož činnost, zejména ve formě stanovisek, bezesporu zasahuje do fungování jednotlivých obcí.

Publikoval: Petr Adámek

Celý článek

2. 3. 2006

Obecné vzory týkající se zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

V této sekci je možné nalézt obecné vzory písemností s náležitostmi uvedenými v zákoně 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Zejména jsou zde uvedeny nejdůležitější vzory usnesení a rozhodnutí.

Publikoval: Petr Adámek

Celý článek