Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKraj a volené orgányInformace pro obceMetodická pomoc obcímPrávo a ostatní

Právo a ostatní

30. 6. 2014

Metodické materiály Ministerstva vnitra pro obce

V příloze je možné stáhnout nové metodické materiály Ministerstva vnitra pro obce. Dané materiály řeší jednak problematiku Správy obce v době mezi konáním voleb do zastupitelstva obce a zvolením nových obecních orgánů,Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích, Odměňování a ostatní související nároky a peněžitá plnění členů zastupitelstva obce, Kontrola příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky a aplikace kontrolního řádu na tento typ kontroly, Metodický návod pro vedení elektronické úřední desky v územních samosprávných celcích.

Publikoval: Petr Adámek

Celý článek

8. 4. 2014

Stanovisko Ministerstva vnitra k odebírání Sbírky zákonů

Ministerstvo vnitra, odbor dozoru a kontroly veřejné správy, uveřejnilo na svých internetových stránkách stanovisko č. 1/2014, které se týká odebírání Sbírky zákonů a Věstníku právnich předpisů kraje. Toto stanovisko je též uvedeno v příloze.

Publikoval: Petr Adámek

Celý článek

10. 9. 2013

Tržní řád - vzor tržního řádu

Podle ustanovení § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, může obec v přenesené působnosti vydat tržní řád formou nařízení obce. K jeho snazšímu vypracování může sloužit následující vzor tržního řádu.

Publikoval: Petr Adámek

Celý článek

2. 5. 2013

Metodická pomůcka k vyřizování petic podle zákona o právu petičním

Byla zveřejněna nová Metodická pomůcka k vyřizování petic podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

Publikoval: Petr Adámek

Celý článek

19. 3. 2013

Stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů ve věci zveřejňování smluv dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

V příloze naleznete stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů ve věci zveřejňování smluv dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Publikoval: Petr Adámek

Celý článek

4. 5. 2012

Metodický materiál k vyhlášce o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele

Naleznete zde ke stažení vyhlášku Ministerstva pro místní rozvoj o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele. Zároveň je též přiložen Metodický materiál k vyhlášce o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele (tvůrcem je opět Ministerstvo pro místní rozvoj).

Publikoval: Petr Adámek

Celý článek

7. 3. 2012

Odkaz na bezplatnou právní poradnu pro zastupitele

V příloze naleznete nabídku na externí bezplatnou právní poradnu pro zastupitele.

Publikoval: Petr Adámek

Celý článek

1. 11. 2011

Počítání lhůty při doručování veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 2 správního řádu

V příloze lze nalézet Závěr Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu týkající se počítání lhůty při doručování veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 2 správního řádu.

Publikoval: Petr Adámek

Celý článek

12. 7. 2011

Nejvýznamější činnosti a povinnosti obcí tzv. I. stupně

V příloze je k dispozici tabulka nejvýznamějších činností a povinností obcí tzv. I. stupně (tedy obcí, které nejsou zároveň obcí s rozšířenou působností ani obcí s pověřeným obecním úřadem), které vyplývají z právních předpisů zejména v oblasti hospodaření, životního prostředí, dopravní agendy apod. Daná tabulka byla vypracována ve spolupráci s jednotlivými odbory krajského úřadu a bude postupně doplňována o další úseky činnosti obcí. Daná tabulka není taxativním výčtem všech povinností obcí na úseku veřejné správy, ale metodicky poukazuje na nejvýznamější okruhy.

Publikoval: Petr Adámek

Celý článek