Protidrogová politika

19.9.2012

Methanol – systém včasného varování

V souvislosti s aktuální sérií otrav metanolem a vyhlášené obecné prohibici by sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky chtěl touto cestou požádat o spolupráci nejen adiktologické služby, jejichž primární cílovou skupinou jsou uživatelé alkoholu, ale také služby, které jsou primárně zaměřeny na uživatele nealkoholových drog, ale mezi svými klienty mohou mít problémové uživatele alkoholu.

20.12.2011

Uživatelé drog jako klienti lékáren

Uživatel drog v lékárně nemusí nutně znamenat riziko. Ne každý závislý přichází do lékárny s úmyslem krást nebo nakupovat léky s obsahem pseudoefedrinu ve velkém. V každém případě se vyplatí, aby byl personál dobře připraven na kontakt s touto specifickou klientelou a uměl v případě potřeby nejen adekvátně reagovat, ale také kvalifikovaně poradit a odkázat na službu, která může závislému pomoci. Jak se ukazuje, zájem o tuto problematiku se u lékárenského personálu zvyšuje. Jednou z možností, jak načerpat zkušenosti a informace, je spolupráce s organizacemi, které se drogovou problematikou zabývají. První zkušenosti již sbírají některé z královéhradeckých lékáren, které začaly své poznatky sdílet a zahájily spolupráci s občanským sdružením Laxus.

12.5.2011

Strategie protidrogové politiky Královéhradeckého kraje na období 2011 – 2015

Povinnost krajů zpracovat v samostatné působnosti a ve spolupráci se státními orgány i s orgány obcí strategii protidrogové politiky je uložena v § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami.

29.5.2008

Výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky v Královéhradeckém kraji

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji je určena pro laickou i odbornou veřejnost. Je zdrojem základních informací o koordinaci a institucionálním zajištění protidrogové politiky v kraji, koncepčních opatřeních, spolupráci s obcemi, finančním zajištění a finančních deficitech protidrogové politiky, charakteristice drogové scény, síti služeb pro uživatele drog a aktivitách realizovaných kraji v oblasti protidrogové politiky (např. vzdělávání, analýzy, rozvojové projekty apod.).

8.1.2008

Informace a kontakty v oblasti protidrogové politiky

V této části našeho webu můžete vyhledat kontakty na zařízení pomoci, poradenství a prevence podle jednotlivých okresů Královéhradeckého kraje. Přejeme Vám, aby Vám naše mapa zařízení pomohla při řešení Vašeho problému