Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadSociální oblastSociální prevencePrevence kriminality

Prevence kriminality

8. 7. 2008

Semináře k dluhové problematice

Pozvánka na semináře projektu Dluhy trendem současnosti

Publikoval: Zuzana Machová

Celý článek

1. 7. 2008

Dluhy trendem současnosti – projekt prevence kriminality

Projekt Dluhy trendem současnosti navazuje na stejnojmennou konferenci, která se konala v únoru roku 2007. Cílem projektu je vybavit sociální pracovníky informace o dluhové problematice v míře, která je pro jejich práci přínosem. Projekt má 4 aktivity – semináře pro odborné poradenské pracovníky, semináře pro sociální pracovníky, besedy pro seniory a tisk letáků.

Publikoval: Zuzana Machová

Celý článek

21. 12. 2007

Prevence kriminality

Krajský manažer prevence kriminality spolupracuje s preventisty kriminality obcí s rozšířenou působností Královéhradeckého kraje, koordinuje činnosti na poli prevence kriminality na území Královéhradeckého kraje, slaďuje aktivity jednotlivých resortů v oblasti prevence kriminality v regionu, spolupracuje s protidrogovým koordinátorem apod.

Publikoval: Zuzana Machová

Celý článek