Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKraj a volené orgányInformace pro obceMetodická pomoc obcímVeřejné finance

Veřejné finance

15. 4. 2015

Pro rok 2016, 2017, 2018 - Metodická pomoc pro obce a DSO Královéhradeckého kraje, ekonomický odbor, OVFO

Jde o metodické pomůcky pro obce a DSO Královéhradeckého kraje. Metodické pomůcky jsou obsaženy v příloze. Tyto materiály jsou průběžně konzultovány s Ministerstvem financí ČR a byly projednány s oddělením kontroly obcí a analýz Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Tyto pomůcky budou průběžně doplňovány a aktualizovány. Je potřeba však zdůraznit, že postupy uvedené v těchto metodických pomůckách nevyjadřují jediné možné postupy účtování v souladu s předpisy v oblasti účetnictví. Z tohoto důvodu nejsou tyto pomůcky závazné, ale jde pouze o metodicko - doporučující pomůcky. Nově byla přidána metodika - Odpisování dlouhodobého majetku.

K 13.3.2017 byla provedena aktualizace (žlutě označeno) těchto pomůcek: a) Metodická pomůcka 2017 (str. 1,2,5,11,12,35,37,39); c) Návaznost RS na nákladové a výnosové účty 2017.

Další drobná aktualizace byla provedena k 03.04.2017.

Jsou zde též zveřejněny Zprávy Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů, číslo 2, ročník 2017 (viz příloha), s důležitými informacemi pro obce.

K datu 2.10.2017 byla provedena aktualizace (žlutě označeno) Metodické pomůcky transfery 2017  – str. 19 (Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017).

K datu 04. 12. 2017 byla provedena aktualizace Metodické pomůcky 2017 (str. 36 a 44) a pomůcky Návaznost RS na nákladové a výnosové účty 2017.

K datu 03. 04. 2018 byla provedena aktualizace (modře označeno) - Metodická pomůcka (str. 1,2,3,5,10,31,32,35,39,45 a 46), Metodika pomůcka transfery (str. 12, 16 a 32) a Návaznost RS na nákladové a výnosové účty (str. 2 a 3).

 

 

Publikoval: Petr Adámek

Celý článek