Sociální služby zřizované krajem

26.1.2015

Domov U Biřičky Hradec Králové

Domov U Biřičky zajišťuje sociální a ošetřovatelskou péči o klienty pobytových službách sociální péče domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem v celkové kapacitě 355 lůžek.

9.1.2015

Domov pro seniory Vrchlabí

Domov pro seniory poskytuje sociální služby v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MPSV č. 505/2006, kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

16.12.2014

Domovy Na Třešňovce

Domovy Na Třešňovce poskytují jak sociální, tak i zdravotní služby formou celoročního pobytu seniorům a dospělým ženám s mentálním nebo kombinovaným postižením, tedy jedincům, kteří jsou závislí na každodenní pomoci druhé osoby.

9.4.2009

Domov důchodců Borohrádek

Domov důchodců Borohrádek je schopen poskytnout své služby seniorům, kteří potřebují pomoc druhé osoby a tato služba nemůže být zajištěna rodinným příslušníkem nebo terénní sociální službou.