Sociální služby zřizované krajem

6.5.2016

Domov pro seniory Pilníkov

Domov pro seniory je pobytovou sociální službou, která poskytuje pomoc a podporu seniorům, kteří z důvodu věku a zdravotního stavu potřebují péči, jež jim nemůže být zajištěna členy rodiny ani dostupnými terénními sociálními službami.

3.5.2016

Domov důchodců Albrechtice nad Orlicí

Domov důchodců poskytuje svoje služby seniorům s diagnostikovanou Alzheimerovou demencí, kteří nemají dostatek fyzických nebo psychických sil, aby mohli zůstat doma, a to ani s pomocí rodiny a dostupných terénních služeb. Služby jsou poskytovány převážně lidem, kteří žijí nebo mají rodinu na území královéhradeckého kraje. Žadateli o služby musí být nejméně 60 let.

2.5.2016

Domov Na Stříbrném vrchu

DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU poskytuje 4 sociální služby. Sociální služby jsou určeny pro osoby s trvalým pobytem v Královéhradeckém kraji nebo s prokázanou vazbou na tento kraj.

27.4.2016

Domov důchodců Malá Čermná

Domov důchodců Malá Čermná poskytuje sociální službu klientům - seniorům od 55 let výše, kteří mají sníženou soběstačnost, oslabení nebo ztrátu schopnosti zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc, kterou nemůže poskytnout rodina nebo terénní služba, s bydlištěm v Královéhradeckém kraji, případně prokázanou vazbou na Královéhradecký kraj.

26.4.2016

Domov důchodců Náchod

Domov důchodců Náchod poskytuje dvě pobytové služby: Domov pro seniory s kapacitou 86 lůžek a Domov se zvláštním režimem s kapacitou 60 lůžek. Služby jsou určeny osobám vyžadující pravidelnou celodenní péči.

26.4.2016

Domov důchodců Lampertice

Domov důchodců Lampertice leží v nejvýchodnější části pohoří Krkonoše. V blízkosti je hlavní komunikace směrem na Trutnov a Žacléř.

19.3.2015

Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny

Ústav poskytuje pobytovou sociální službu osobám s mentálním postižením, případně s přidruženým kombinovaným postižením (tělesným a smyslovým), které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, tzn. chybí jim schopnosti a dovednosti v oblastech sebeobsluhy, orientace, ubytování, stravování. Tuto situaci nejsou schopni samostatně řešit, nemůže jim pomoci rodina (blízké osoby), jiné veřejné služby a potřebují k jejímu řešení pravidelnou pomoc druhé osoby.

17.3.2015

Barevné domky Hajnice

Služba je určena pro osoby s mentálním či kombinovaným postižením s trvalým pobytem v Královéhradeckém kraji, které potřebují asistenci a podporu při realizaci úkonů a činností běžného denního života.

16.3.2015

Domov Dědina

Služby Domova Dědina jsou poskytovány dospělým osobám s mentálním postižením, případně s přidruženou tělesnou či smyslovou vadou, které nejsou schopny svoji nepříznivou sociální situaci řešit vlastními silami za pomoci svého okolí. Domov Dědina poskytuje služby domova pro osoby se zdravotním postižením, chráněného bydlení a denního stacionáře.

24.2.2015

Domov Dolní zámek

Domov Dolní zámek poskytuje pobytovou sociální službu osobám od 45ti let věku, majícím sníženou soběstačnost z důvodů závislosti na alkoholu.