Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadKultura a památková péčeKulturaLidová kultura

Lidová kultura

18. 7. 2018

Přijímání nominací na cenu Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje 2018

Rada Královéhradeckého kraje zřídila svým usnesením č. RK/24/1196/2017 ze dne 21. 8. 2017 cenu Rady Královéhradeckého kraje nazvanou Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje, (dříve nazvanou Zlatý kolovrat).

Publikoval: Antonín Šimek

Celý článek

1. 6. 2018

Pod Zvičinou se návštěvníci naučí tance z různých koutů světa

Mezinárodní folklorní festival Pod Zvičinou se odehraje ve dnech 13. až 17. června. Do Lázní Bělohrad zamíří domácí i zahraniční folklorní soubory například z Lotyšska, Ghany nebo Alžíru. Během festivalu bude nově oceněn i Mistr tradiční rukodělné výroby.

Publikoval: Antonín Šimek

Celý článek

5. 12. 2017

Metodický pokyn pro vedení Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Královéhradeckého kraje

Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Královéhradeckého kraje je zřízen v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 5. ledna 2011 č. 11 o Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice na léta 2011 až 2015 (bod 4.2.5.). Jeho hlavním účelem je ochrana, zachování, identifikace, rozvoj a podpora nemateriálního kulturního dědictví na území Královéhradeckého kraje.

Publikoval: Veronika Janáčková

Celý článek

4. 12. 2017

Řezbář králických betlémů a figurek z Hradce Králové oceněn titulem Nositel tradice lidových řemesel

Ministr kultury České republiky uděluje od roku 2001 ocenění Nositel tradice lidových řemesel vybraným lidovým tvůrcům, kteří se výrazně podílejí na výrobě předmětů tradičními technologickými postupy. Titul se uděluje u příležitosti Národního zahájení Dnů evropského dědictví, které pořádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

Publikoval: Veronika Janáčková

Celý článek

25. 6. 2015

Ocenění Nositel tradice lidových řemesel

Ministr kultury České republiky od roku 2001 každoročně uděluje vynikajícím lidovým výrobcům titul Nositel tradice lidového řemesla, jímž veřejně oceňuje jejich práci. Toto ocenění vychází z projektu, který UNESCO nazvalo „Žijící lidské poklady". Jeho cílem je zachovat tradiční řemesla, kterým hrozí zánik, zdokumentovat jejich postupy a předávat tyto dovednosti dalším následovníkům.

Publikoval: Veronika Janáčková

Celý článek

23. 6. 2015

Zlatý kolovrat – cena Rady Královéhradeckého kraje za lidovou kulturu

Cena Zlatý kolovrat je udělovaná Radou Královéhradeckého kraje tvůrcům v oborech tradičních lidových řemesel nebo těm, kteří se významně zasloužili o jejich udržování a rozvoj.

Publikoval: Veronika Janáčková

Celý článek