Doprava a silniční hospodářství

Odbor dopravy a silničního hospodářství je tvořen ze tři oddělení, které vykonávají svoji činnost v oblastech dopravní obslužnosti, dopravy a silničního hospodářství.
Vedoucí odboru:
Ing. Tomáš Jurček, tjurcek@kr-kralovehradecky.cz ,  495 817 630
Více informací o činnosti oddělení  najdete v článku: Činnosti oddělení Odboru dopravy a silničního hospodářství

Aktuální informace z oblasti dopravy a silničního hospodářství

4.12.2011

Zkušební řád.

Zkušební řád pro zkoušky z odborné způsobilosti dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č.1071/2009 ve znění pozdějších předpisů

12.10.2011

Sborník veřejného ochránce práv k místním a účelovým pozemním komunikacím z roku 2011

Publikační řada veřejného ochránce práv přináší sborníky zaměřené vždy na oblast, v níž se ochránce opakovaně setkává se stížnostmi. Sborníky objasňují danou problematiku, analyzují právní stav, informují o klíčových soudních rozhodnutích a přinášejí rozbor konkrétních případů, s nimiž se ochránce setkal a jeho stanoviska. Sborníky jsou rozesílány úřadům, které se danou problematikou zabývají, aby jim sloužili jako určitá metodická pomůcka ke zkvalitnění jejich činnosti. Sborníky jsou však psány tak, aby zároveň pomohly občanům zorientovat se v problematice.