Program obnovy venkova

27.6.2012

Schválené dotace z Programu obnovy venkova 2012 - II. kolo

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 28. zasedání dne 14. 6. 2012 schválilo usnesením ZK/28/2024/2012 žádosti jednotlivým žadatelům v dotačních titulech 1 a 2 v Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2012 ve výši alokované částky 5,0 mil. Kč s přihlédnutím k současné připravenosti a zahájení realizace projektu.

3.4.2012

Schválené dotace z POV na rok 2012

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 26. zasedání dne 22. 3. 2012 schválilo usnesením ZK/26/1904/2012 podané žádosti ve všech dotačních titulech 1- 5 v Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2012, s podporou žádostí jednotlivým žadatelům v dotačním titulu 1, 2, 4 a 5 ve výši alokované částky 35,0 mil. Kč.

17.1.2012

DOTACE PROGRAMU OBNOVY VENKOVA 2011 - V. KOLO

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 24. zasedání dne 1. 12. 2011 schválilo usnesením ZK/24/1754/2011 z nedočerpaných a vrácených finančních prostředků dotace v dotačním titulu 1 a 2 – dle přílohy.

21.11.2011

Seminář o Vesnici roku - 24. listopadu 2011

Spolek pro obnovu venkova Královéhradeckého kraje zve na seminář o Vesnici roku v Novém Hrádku - 24. listopadu 2011. Seminář je určen pro účastníky soutěže, své zkušenosti budou předávat oceněné obce, členové hodnotitelské komise.

Více informací najdete v pozvánce.

1.11.2011

Dotace Programu obnovy venkova 2011 - IV. kolo

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 23. zasedání dne 20. 10. 2011 schválilo usnesením ZK/23/1648/2011 navýšení dotací v dotačním titulu 3 – integrované projekty venkovských mikroregionů.

1.11.2011

PROGRAM OBNOVY VENKOVA 2012

Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje na období 2009 – 2013 a Zásady poskytování dotací z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2012.

24.6.2011

DOTACE PROGRAMU OBNOVY VENKOVA 2011 - III. KOLO

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 21. zasedání dne 16. 6. 2011 schválilo usnesením ZK/21/1486/2011 podané žádosti v dotačním titulu 1 a 2, které byly uplatněny v rámci možností řešení havarijních stavů.

27.5.2011

DOTACE PROGRAMU OBNOVY VENKOVA 2011 - II. KOLO

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 20. zasedání dne 5. 5. 2011 schválilo usnesením ZK/20/1440/2011 žádosti v dotačních titulech 1 a 2 v Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2011 – viz příloha.

6.4.2011

Schválené dotace z POV na rok 2011

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 19. zasedání dne 24. 3. 2011 schválilo usnesením ZK/19/1346/2011 podané žádosti ve všech dotačních titulech 1- 5 v Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2011, s podporou žádostí jednotlivým žadatelům v dotačním titulu 1, 2, 4 a 5 ve výši k alokované částce – viz příloha.