Program obnovy venkova

30.9.2014

Schválené dotace z Programu obnovy venkova 2014 - dotační program 1 a 2

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 16. zasedání dne 15. 9. 2014 schválilo usnesením ZK/16/999/2014 podané žádosti ve vyhlášených dotačních programech 1 a 2 v Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2014 – tzv. zásobník, které byly podpořeny z disponibilních prostředků.

Jednotliví žadatelé a výše schválené dotace jsou uvedeny v příloze.

6.5.2014

Schválené dotace z Programu obnovy venkova 2014 na havarijní stavy

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání dne 28. 4. 2014 schválilo usnesením ZK/14/829/2014 podané žádosti ve vyhlášených dotačních programech 1 a 2 v Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2014, které byly shledány jako havarijní stavy.

Jednotliví žadatelé a výše schválené dotace jsou uvedeny v příloze.

7.4.2014

Schválené dotace z Programu obnovy venkova 2014

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 13. zasedání dne 31. 3. 2014 schválilo usnesením ZK/13/754/2014 podané žádosti ve vyhlášených dotačních programech 1, 2, 3 a 4 v Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2014, s podporou žádostí jednotlivým žadatelům ve výši alokované částky dle přílohy.

6.5.2013

POV 2013 - vyhlášení dotačního titulu 3

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 5. zasedání dne 29. 4. 2013 schválilo usnesením ZK/5/229/2013 Zásady poskytování dotací z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2013 pro vyhlášení dotačního titulu 3 – Integrované projekty venkovských mikroregionů včetně alokované částky ve výši 5,0 mil. Kč.

6.5.2013

Schválené dotace z Programu obnovy venkova 2013 – II. kolo

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 5. zasedání dne 29. 4. 2013 schválilo usnesením ZK/5/230/2013 podané žádosti ve vyhlášených dotačních titulech 1 a 2 v Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2013.

Z navýšených alokovaných prostředků ve výši 10,0 mil. Kč byly podpořeny částkou 5,0 mil. Kč žádosti jednotlivým žadatelům, které byly v zásobníku žádostí pro letošní rok v dotačním titulu 1 a 2 – viz příloha.

Zbývajících 5,0 mil. Kč je určeno pro dotační titul 3 – Integrované projekty venkovských mikroregionů, který bude následně vyhlášen.

25.3.2013

Schválené dotace z Programu obnovy venkova 2013

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 4. zasedání dne 18. 3. 2013 schválilo usnesením ZK/4/163/2013 podané žádosti ve vyhlášených dotačních titulech 1, 2 a 4 v Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2013, s podporou žádostí jednotlivým žadatelům v dotačním titulu 1, 2 a 4 ve výši alokované částky – viz příloha.

31.10.2012

Program obnovy venkova 2013

Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje na období 2009 – 2013 a Zásady poskytování dotací z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2013.

29.10.2012

Schválené dotace z Programu obnovy venkova - III. kolo

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 30. zasedání dne 4. 10. 2012 schválilo usnesením ZK/30/2186/2012 žádosti žadatelům v dotačním titulu 1 v Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2012 ve výši alokované částky 648.000 Kč.